خواص بِه در روایات

میوه به، به درمان اصلی و شاخص برای بیماری‌های قلب است، ازجمله مواردی که تعبیر یجم الفؤاد درباره آن‌ها آمده است.

در روایت آمده: «نظر أبو عبد الله (ع) إلى غلام جميل فقال: ينبغى أن يكون أبوا هذا الغلام أكلا السفرجل. وقال: السفرجل يحسن الوجه، ويجم الفؤاد.»

یعنی «امام صادق (ع) پسربچه‌ای زیبا دیدند و فرمودند حتماً پدر و مادر این پسر به خورده‌اند، به‌صورت را زیبا می‌کند قلب را کامل می‌کند.»

المحاسن،ج۲،ص۵۴۹

در روایت آمده: «دخل طلحة بن عبيد الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وفى يده سفرجلة، فألقاها إلى طلحة وقال: كلها فانها تجم الفؤاد.»

نوشته های مشابه

یعنی «طلحه وارد بر پیامبر (ص) شد و در دست پیامبر (ص) یک به بود، پیامبر (ص) این به را به طلحه دادند و فرمودند این را بخور زیرا قلب را کامل می‌کند.»

المحاسن،ج۲،ص۵۵۰

در روایت آمده: «يا زبير كل السفرجل، فان فيه ثلاث خصال، قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: يجم الفؤاد، ويسخى البخيل، ويشجع الجبان.»

یعنی «پیامبر (ص) به زبیر فرمودند ای زبیر به بخور زیرا سه فایده دارد، زبیر پرسید ای رسول خدا این فواید چیست؟ پیامبر (ص) فرمودند قلب را کامل می‌کند و آدم خسیس را بخشنده می‌کند و آدم ترسو را شجاع می‌کند.»

المحاسن،ج۲،ص۵۵۰

امام علی (ع) می‌فرمایند: «أكل السفرجل قوة القلب الضعيف، ويطيب المعدة، ويذكى الفؤاد، ويشجع الجبان.»

یعنی «خوردن به تقویت‌کننده قلب ضعیف است و معده را پاک و سالم می‌کند و قلب را تیز می‌کند و آدم ترسو را شجاع می‌کند.»

المحاسن،ج۲،ص۵۵۰

در این روایت اول قلب را ذکر کرد و بعد فؤاد، شاید بتوان گفت این نشانه مغایرت است و قلب با فؤاد تفاوت دارد.

به قلب را قوی می‌کند

در روایت آمده: «السفرجل يدبغ المعدة، يشد الفؤاد.»

یعنی «به معده را دباغی می‌کند و قلب را تقویت می‌کند.»

الخصال،ص۶۱۲

در روایت آمده: «وأكل السفرجل قوة للقلب الضعيف، ويطيب المعدة، ويزيد في قوة الفؤاد، ويشجع الجبان، ويحسن الولد.»

یعنی «خوردن به تقویت‌کننده قلب ضعیف است و معده را پاک و سالم می‌کند و قوت قلب (فؤاد) را زیاد می‌کند و آدم ترسو را شجاع می‌کند و فرزند را زیبا می‌کند.»

مكارم الاخلاق،ص۱۷۲

در این روایت آمده به هم قلب و هم فؤاد را تقویت می‌کند، پس می‌توان گفت که فؤاد با قلب تفاوت دارد. درهرصورت یکی از این دو تعبیر به قلبی که عضو تپنده در بدن است اشاره می‌کند و می‌توان گفت که به تقویت‌کننده قلب است.

✅به قلب را جلا می‌دهد

پیامبر (ص) می‌فرمایند: «كلوا السفرجل ، فإنه يجلو الفؤاد.»

یعنی «به بخورید زیرا قلب را جلا می‌دهد.»

مكارم الاخلاق،ص۱۷۲

اگر جلا به معنی روشنایی و نورانیت باشد به قلب باطنی برمی‌گردد ولی اگر مراد از جلا، بهتر کار کردن باشد آنگاه به قلب تپنده در بدن برمی‌گردد.

در ادامه روایت آمده: «وما بعث نبيا إلا أطعمه من سفرجل الجنة فيزيد فيه قوة أربعين رجلا.»

یعنی «خداوند هیچ پیامبری را مبعوث ننمود مگر اینکه به او از به بهشتی دادند، این سبب می‌شود که قوت او برابر نیروی چهل مرد شود.»

مكارم الاخلاق،ص۱۷۲

در این روایت معلوم است که مراد تقویت بدن است نه باطن و روح.

به برای قلب حیات است

امام علی (ع) می‌فرمایند: «السفرجل قوة القلب وحياة الفؤاد ويشجع الجبان.»

یعنی «به تقویت‌کننده قلب است و حیات است برای قلب و آدم ترسو را شجاع می‌کند.»

مكارم الاخلاق،ص۱۷۲

از مجموع این روایات می‌توان دریافت که به برای قلب و بیماری‌های قلب مفید است و این موضوع تواتر معنوی دارد.

کدمطلب:98101435


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا