درباره درو کردن و جمع کردن غلات و امثال آن

✴️ نکاتی مهم منقول از کتاب مفاتیح الارزاق
ساعت دروکردن

? ساعت درو کردن بسیار مهم است و باید ساعت سعد و خوبی باشد چرا که تاثیر ماه در احوال عالم بسیار زیاد است مانند رنگ گرفتن میوه ها و یا تاثیر نور ماه در کتان که باعث پوسیدن آن می گردد

? و تاثیرات دیگرش این است که هنگامی که ماه اجتماع دارد و یا روی به استقبال دارد (اجتماع در اصطلاح نجوم به آن معنی است که آنگاه که آفتاب و ماه در یک برج و یک درجه و یک دقیقه جمع شوند و در این وقت ماه از نظر گم وغایب می شود و چنین زمانی منحوس و نحس است که به آن محاق یا مقارنه ماه با آفتاب هم می گویند و این اجتماع میان آن مدت باشد که ماه زیر شعاع آفتاب باشد(التفهیم ابوریحان بیرونی) و اما استقبالی هم به این معنی است که دو کوکب یا ستاره و یا خورشید و ماه باهم روبه رو گردند)

? پس هنگامی که ماه در حالت اجتماع روی به استقبال داشته باشد و البته در این جایگاه بعضی به آن «زائد النور» گویند.

? هنگام اجتماع، اگر غله ای را درو کنند یا ببرند هنگام انبار کردن در آن جانور پدید می آید و به مدتی کم از بین می رود و هنگامی هم که ماه از استقبال برمی گردد

? و تا هنگام اجتماع بعدی در این زمان ها هم هر دانه یا غله ای را بکارند و یا ببرند یا درو کنند در آن جانور پدید نمی آید و بسیار نیکو به عمل می آید.

منبع: برگرفته از سایت جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران 

ش


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا