درخت شفتالو کیفیت نشاندن و پرورش و تناسب پیوند – بخش اول

#درخت_شفتالو_کیفیت_نشاندن_و_پرورش_و_تناسب_پیوند

?درخت شفتالو انواع بسیار دارد،بعضی که به هسته چسبیده اند”شفتالوی کاردی”گویند.

و نوعی که به هسته نچسبیده” شفتالوی کاغذی” میگویند
و هر یک ازین دونوع را انواعی دیگر است .

?درخت شفتالو آب و کود بسیار میخواهد و گرنه نیکو رشد نخواهدبود.

?و بهترین موضع که آنرا بنشانند تره زارها باشند و در آن صرفه بسیار است.

?یکی از فواید درخت شفتالو در تره زار اینست که کوچک است و سایه زیادی ندارد و چون درخت شفتالو بر کنار مرزهای تره زار دور از هم بکارند زیاد سایه نمیکند،
بلکه برای تره سودمند نیز هست و تره تازه میماندو سبزی از شدت آفتاب ایمن است.

✨و چون تره را با مراقبت زیاد میکارند و آب هم بسبار میخورد ،رشد شفتالو در آن بسیار خوب میشود مخصوصا اگر از تخم نیکو کاشته باشند یا پیوند کرده شده باشد.

?کاشت شفتالو در تره زار با تخم خوب بعد از دوسال ماندن در تره زار دیگر نیاز بپیوند ندارد.
?و اگر از چنین درختی در چنین موضعی پیوند گیرند نور علی نور باشد

?منبع: آثارواحیافضل الله همدانی ص۱۶./box]

کدمطلب: 961215 14pc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا