آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: ذرور (Poudrage- powder)

   ذرور (Poudrage- powder): دوای خشک سائیده یا کوبیده و گرد و پاشیدنی در چشم و زخم ها و جراحات. سوده های خشک ادویه که برای قطع رطوبات بر زخم و جراحت پراکنند یا در چشم کنند. داود ضریر انطاکی گوید: هر دارو که سحق کنند برای قطع رطوبات و خون و اصلاح خستگی ها بشرط آن که با مایع و روانی نیامیزد و در داروهای چشم علاوه بر شروط مذکور باید مُبَرِّد باشد تا اکثار آن زیان نکند. آن وقت ساختن اقسامی از ذرورات را ذکر کرده است. جمع ذرورات. 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا