سبوسه یا شوره‌ی سر

سبوسه یا شوره‌ی سر

سبوسه یا شوره سر به نخاله‌های نرم و سفید روی جلد سر گفته می شود که حالت ریشه ریشه ندارد مگر آنکه خلط موذی آنقدر زیاد باشد که این حالت رخ دهد و با بخارات بلغمی و شوری مخلوط شده که با سودا باشد که به جانب سطح می آیند و به خاطر خلط بدی که دارند سطح آنرا فاسد و حالت پوست کنده شده می‌کنند و گاهی می‌شود که از خشکی ساذج که عارض سر به تنهایی شده است به هم می‌رسد و گاهی با مشارکت سایر بدن می باشد
اگر این مرض خفیف باشد همین قدر برای معالجه اش کافی است که پوست فرد را روغن مالی کنید با روغن بنفشه و روغن کدو و بعد از آن با بعضی پاک کننده ها مثل آب چغندر و آرد نخود و بوره ارمنی و خطمی با سرکه و مثل اینکه می‌خواهید چرکی را که بر روی جراحت بسته و سخت شده بشویید و همچنین با لعاب اسفرزه و مغز خربزه و تخم آن و آرد باقلا.

و اگر بیماری قوی و مزمن باشد علاجش اسهال است از آنچه بلغم و سودا را اخراج کند و بعد از آن در صورت توان سر را تراشیده تا آن که تاثیر دوا در آن تمام‌تر باشد و روغن مالی کرد و بسیار حمام رفت و به دواهایی که جلای قوی در آن باشد آن را شست مثل نخود و بوره ارمنی و شنبلیله و زاج سفید پودر شده و خردل و سرکه و بار دیگر ضماد کنید به چیزهایی که لزوجت در آن باشد تا آن که رطوبت بدن و حدت و حرارت حادث شده را تعدیل نماید و حدت بلغم شور و سودای احتراقی را فرو نشاند، مثل روغن بنفشه و خطمی، کتیرا، لعابات و امثال آن ها و آشامیدن آب انگور که برای این مرض بسیار مفید است زیرا که گرم و مرطوب می‌کند و دمِ خوش‌گوار خالص از کیفیت نامطلوب تولید می‌کنند.

منبع: قانونچه

گردآوری: یکی از حامیان احیای سلامت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا