سرفه (سُعال)

⭕️سرفه شکلی از بازدم شدید است که به وسیله ی آن ذرات تحریک کننده ی موجود در راه های هوایی به بیرون رانده می شود.تحریک بازتاب های سرفه سبب می شود کهنای بسته بماند تا فشار بازدم زیاد شود سپس هوای بازدم پرفشار راه باز کرده و آزاد می شود رک:فرهنگ پزشکی آکسفورد/550 3

?ابن سینا سرفه را چنین توضیح می دهد:

?«سرفه از جمله حرکت هایی است که طبیعت به وسیله ی آن آزاری را از اندامی دفع می نماید.سرفه بر عهده دارد که آزار وارد به ریه را تخفیف دهد و آزار را از اندامان پیوسته با ریه دفع نماید. سرفه برای سینه چنان است که عطسه برای مغز و از باز شدن سینه به وجود می آید. » قانون/3(1)/428 4
?«سرفه حرکتی بود طبیعی … تا دفع کند چیزی را که دم زدن را همی زیان دارد. (برای نفس کشیدن مضر است)»
هدایه/311
?و آنچه را نام کرده اند سُعال قصبه ی ریه را کند بد حال
حدیقه/695

 

♦️علل سرفه

?علل سرفه از چند حالت خارج نیست:اندام های سینه آسیب دیده اند مثلاً سرما بر ریه اثر گذاشته است،علت ناگهانی باعث شده است که ریه دچار پژمردگی و صدمه و آسیب شود،ماده ای آزاردهنده،خشن و خشک مانند گرد و غبار،دود،مزه ی خوراک ترش،گس و تند و یا چیزی بیگانه در مجرای تنفسی گیر کرده است،گاهی برای بیرون آوردن خلطی از ریه است،و گاه ناشی از سوءالمزاج ریه یا آماس ریه و یا به علت زخمی است که در ریه ایجاد شده است.

رک:قانون/3(1)428 و هدایه/311

?دم نیاری زد ببندی سرفه را تا نباید که بپرد آن هما
مثنوی/5/157

♦️سرفه و خون برآوردن

?گاهی سرفه به ویژه همراه با خون نشانه ی نوعی بیماری مثلاً بیماری سل است و گاهی خونی که همراه با سرفه خارج می شود ناشی از امتلا و بسیاری خون است.
چنانکه در این باره میخوانیم:
«اگر سرفه با خون برآمدن بود و این صعب (سختی)مخاطره (خطرناک)بود و به سل باز گردد» هدایه/320 نیز رک:قانون/3(1)صص441-439

ش

[divider]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

پیشنهاد هوشمند سایت به شما
بستن
دکمه بازگشت به بالا