سکته

?نکته های شنیدنی?

#سکته

?سده تامه باشد که در بطون دماغ واقع شود و تمام اعضا را از حس و حرکت باز دارد و این مرض به یک دفعه عارض شود اما طبیب به این علامات فرق میان سکته و مرده گذارد؛ اول مریض را در روی اندازد اگر کف دست او فوق باشد مرده است و اگر بر روی زمین باشد سکته است؛ دوم انکه دست در میان خصیتین او نهد و زمانی توقف کنند اگر رگ نابض یابد زنده است و الا مرده است؛ سیم: درکش ران نزدیک قضیب رگ نابض باشد که نزد موت ساکن شود، اگر نابض است زنده است و الا فلا؛ چهارم:انگشت به روغن نیلوفر چرب کرده نصف انگشت را در دبر علیل کنند در جانب پشت، هرگاه رگ متحرک یابند زنده است والا فلا؛ ششم: در چشم مریض نگاه کند اگر روشن و رونق دارد زنده است والا فلا؛ هفتم: پنبه نرم بر بینی مریض دارند اگر حرکت کند زنده است والا فلا؛ هشتم: علیل را بر خانه تاریک برند و چراغ در برابر چشم او بدارند اگر عکس چراغ دیده شود زنده است و الا فلا؛ نهم: مریض را در مکان روشن بدارند و در چشم او نگاه کنند اگر عکس ناظره دیده شود زنده است والا فلا؛

✳علاج: اگر حمره لون ظاهر باشد فصد قیفال و حجامت ساقین کنند و طبیعت را نرم دارند و حقنه های متوسط بعد از مالیدن اعضا ریختن آب گرم بر بدن و اگر از برودت و بلغم باشد تابه گرم کرده بر سر او گذارند و ماء العسل استعمال نمایند.

پی نوشت:

خصیتین: بیضتین

[box type=”note”] ?منبع: حدیقه الطب/ص ۴۰/ عبدالجواد بن ابوالقاسم اصفهانی. [/box]

کدمطلب: 970329  10pc‌

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا