سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین های معروف به بزوری - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / آشپرخانه / سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین های معروف به بزوری
سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین های معروف به بزوری
سکنجبین های دارویی

سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین های معروف به بزوری

 طرز تهیه سکنجبین بزوری با استفاده از تخم گیاهان مختلف:
سکنجبین بزوری گرم که برای انسداد عروق کبد، معده وطحال وبه عنوان مدرّودر موارد استسقا وتبهای سرد وتسکین عطش کاذب مفید است.
تخم کرفس ۲۵گرم، تخم رازیانه ۲۵گرم، تخم انیسون ۲۵گرم، ریشه کرفس ۳۵گرم، ریشه رازیانه ۳۵گرم، ریشه کَبَرْ۳۵گرم، تخم کاسنی ۲۵گرم، عصاره گیاه غافث ۱۵گرم وریوند چینی ۱۵گرم. داروهای بالا را نیم کوب نموده و۲۴ساعت در مخلوط ۵۰۰گرم سرکه انگوری کهنه و۵/۱کیلوگرم آب می خیسانند. سپس مخلوط را درظرفی با آتش ملایم آنقدر بجوشانند تا آن بخار شود و بماند. سپس ازآتش گرفته وسرد نمایند وخوب آن را مالش دهند وبا فشار صاف کنند و۳کیلو شکرسرخ درآن داخل کرده وبا آتش ملایم بجوشانند ومرتباً کف آن را بگیرند تا قوام آید. مصرف این سکنجبین هربار ۳۵گرم است.

نسخه ای دیگر برای سکنجبین بزوری با تخم گیاهان گرم:
تخم کاسنی ۲۵گرم، تخم کشوث ۲۵گرم، تخم کرفس ۲۵گرم، تخم رازیانه ۲۵گرم وتخم انیسون ۲۵گرم. همه را نیم کوب کرده در۷۵۰گرم سرکه انگوری کهنه که با مقداری آب مخلوط شده باشد ۲۴ساعت خیس کنند وسپس آن را بجوشانند تا آن برود وآن را صاف کنند وبا ۳کیلو گرم عسل یا شکرسرخ مخلوط کرده قوام آورند.

نسخه ای دیگر برای سکنجبین بزوری:
این نوع برای بیماری های سرد کبد مانند سردرد کبدی مفید است.
تخم رازیانه ۳۵گرم، تخم کرفس ۳۵گرم، پوست ریشه رازیانه ۴۵گرم، پوست ریشه کرفس ۴۵گرم وپوست ریشه انیسون ۴۵گرم. مجموع را نیم کوب کرده در ۲۵۰گرم سرکه انگوری کهنه مخلوط با ۵/۱کیلو گرم اب ۲۴ساعت بخسانند و سپس آن را بجوشانند تا آن بماند وآن را صاف کنند و۵۰۰گرم شکر سرخ به آن اضافه کرده قوام آورند. هر خوراک از این شربت۷۰- ۴۵ گرم است. واگر سرفه باشد سرکه داخل مجموع ننمایند واگر بخواهند سکنجبین بزور گرم را طبق این نسخه ولی با عصاره به درست کنند، به جای شکر سرخ هم وزن ان رب به شیرین مخلوط نمایند.

به کوشش: عاطفه مهناوی

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *