سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین های معروف به بزوری

 طرز تهیه سکنجبین بزوری با استفاده از تخم گیاهان مختلف:
سکنجبین بزوری گرم که برای انسداد عروق کبد، معده وطحال وبه عنوان مدرّودر موارد استسقا وتبهای سرد وتسکین عطش کاذب مفید است.
تخم کرفس 25گرم، تخم رازیانه 25گرم، تخم انیسون 25گرم، ریشه کرفس 35گرم، ریشه رازیانه 35گرم، ریشه کَبَرْ35گرم، تخم کاسنی 25گرم، عصاره گیاه غافث 15گرم وریوند چینی 15گرم. داروهای بالا را نیم کوب نموده و24ساعت در مخلوط 500گرم سرکه انگوری کهنه و5/1کیلوگرم آب می خیسانند. سپس مخلوط را درظرفی با آتش ملایم آنقدر بجوشانند تا آن بخار شود و بماند. سپس ازآتش گرفته وسرد نمایند وخوب آن را مالش دهند وبا فشار صاف کنند و3کیلو شکرسرخ درآن داخل کرده وبا آتش ملایم بجوشانند ومرتباً کف آن را بگیرند تا قوام آید. مصرف این سکنجبین هربار 35گرم است.

نسخه ای دیگر برای سکنجبین بزوری با تخم گیاهان گرم:
تخم کاسنی 25گرم، تخم کشوث 25گرم، تخم کرفس 25گرم، تخم رازیانه 25گرم وتخم انیسون 25گرم. همه را نیم کوب کرده در750گرم سرکه انگوری کهنه که با مقداری آب مخلوط شده باشد 24ساعت خیس کنند وسپس آن را بجوشانند تا آن برود وآن را صاف کنند وبا 3کیلو گرم عسل یا شکرسرخ مخلوط کرده قوام آورند.

نسخه ای دیگر برای سکنجبین بزوری:
این نوع برای بیماری های سرد کبد مانند سردرد کبدی مفید است.
تخم رازیانه 35گرم، تخم کرفس 35گرم، پوست ریشه رازیانه 45گرم، پوست ریشه کرفس 45گرم وپوست ریشه انیسون 45گرم. مجموع را نیم کوب کرده در 250گرم سرکه انگوری کهنه مخلوط با 5/1کیلو گرم اب 24ساعت بخسانند و سپس آن را بجوشانند تا آن بماند وآن را صاف کنند و500گرم شکر سرخ به آن اضافه کرده قوام آورند. هر خوراک از این شربت70- 45 گرم است. واگر سرفه باشد سرکه داخل مجموع ننمایند واگر بخواهند سکنجبین بزور گرم را طبق این نسخه ولی با عصاره به درست کنند، به جای شکر سرخ هم وزن ان رب به شیرین مخلوط نمایند.

بیشتر بخوانید:  سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین معتدل

به کوشش: عاطفه مهناوی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا
بستن