سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین بزوری سرد - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / آشپرخانه / سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین بزوری سرد
سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین بزوری سرد
سکنجبین های دارویی

سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین بزوری سرد

این سکنجبین برای بازکردن انسداد عروق مفید است و مدرّ است.
مغز تخم خیار ۱۸۰گرم ومغز تخم خزبزه ۹۰گرم، این دو مغز را ۲۴ ساعت درآب بخیسانند و شیره آن رابگیرند. پس ازآن ۴۵ گرم تخم کاسنی نیم کوب را در ۱۵۰گرم سرکه کهنه انگوری و ۱۵۰ گرم آب بریزند وآن قدر ریزریز بجوشانند که نصف شود.

سپس آن را صاف کنند وشیره تخم خیار وتخم خزبزه وهمچنین (۶۰۰گرم ) شکرسرخ را با آن مخلوط کنند، بجوشانند، کف آن را بگیرند وبه قوام آورند.

نسخه ای دیگر برای تهیه سکنجبین بزوری سرد
این سکنجبین برای بازکردن انسداد عروق وبرای استسقا مفید است. مدرّومسکّن است برای تبهای تند وشدید موثراست.
تخم کاسنی ۱۶گرم، تخم خیار ۳۰گرم، مغز تخم خربزه ۱۶گرم، پوست ریشه کاسنی ۳۲گرم وپوست ریشه بادیان ۱۰گرم. همه را نیم کوب کرده ودر۵/۱لیتراب و۷۵۰گرم سرکه انگوری کهنه ۲۴ساعت بخیسانند وسپس در ظرفی آن رابجوشانند ( مرحج دیگ سنگی است ) تا ربع آن برود، پس ازسرد شدن آن را صاف نمایند و۳ کیلوگرم شکر سرخ به آن اضافه گردد وباآتش ملایم بجوشانند تا قوام آید ومقداری در حدود ۳۵ گرم گلاب درآن ریخته بگذارند چند جوش بزند وآن را بردارند وپس از خنک شدن در شیشه ای ریخته ونگه دارند.

به کوشش: عاطفه مهناوی

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *