سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین سرد با تخم گیاهان

این سکنجبین مدرّ است وبرای تبهای شدید و تند و استسقا گرم مفید است.
تخم خیار 70گرم، تخم خزبزه 70گرم، تخم کاسنی 70گرم وتخم کرفس 20گرم. همه را مخلوط ونیم کوب کرده درمقداری در حدود 750گرم سرکه 24ساعت بخیسانند وسپس جوشانده وصاف کنند وهم وزن کل مخلوط به آن شکر سرخ اضافه کنند ودر مقابل هر 500گرم ازمجموع 40گرم آب خیار تازه در آن ریخته وبجوشانند وکف آن را بگیرند.

نسخه ای دیگربرای تهیه سکنجبین سرد با تخم گیاهان
این سکنجبین برای بیماری های کبد وسردرد ناشی ازنارساییهای کبد مفید است.تخم کاسنی 25گرم، تخم خیار 30گرم، تخم رازیانه 10گرم، پوست ریشه رازیانه 10گرم وپوست ریشه کاسنی 50گرم. آنها را نیم کوب کرده و در یک و نیم لیتر سرکه انگوری 24ساعت خیس کرده وپس ازآن می جوشانند تا ثلث آن بماند وبعد از صاف کردن، 500 گرم شکر سرخ به آن اضافه می کنند و می جوشانند تا قوام آید. هر خوراک ازاین سکنجبین 50 -40گرم است واگر مریض سرفه می کند سرکه داخل نکنند وبا همین تخم گیاهان شربت سرد تهیه نمایند. برای روش تهیه شربت سرد با تخم گیاهان به فصل مربوط به شربت ها مراجعه شود، زیرا به جای سرکه آب مصرف خواهد شد.

به کوشش: عاطفه مهناوی

بیشتر بخوانید:  سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین ساده با شکرسرخ، نسخه ای از شیخ الرئیس
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا
بستن