آخرین خبرها
خانه / آشپرخانه / سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین سرد با تخم گیاهان
سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین سرد با تخم گیاهان
سکنجبین های دارویی

سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین سرد با تخم گیاهان

این سکنجبین مدرّ است وبرای تبهای شدید و تند و استسقا گرم مفید است.
تخم خیار ۷۰گرم، تخم خزبزه ۷۰گرم، تخم کاسنی ۷۰گرم وتخم کرفس ۲۰گرم. همه را مخلوط ونیم کوب کرده درمقداری در حدود ۷۵۰گرم سرکه ۲۴ساعت بخیسانند وسپس جوشانده وصاف کنند وهم وزن کل مخلوط به آن شکر سرخ اضافه کنند ودر مقابل هر ۵۰۰گرم ازمجموع ۴۰گرم آب خیار تازه در آن ریخته وبجوشانند وکف آن را بگیرند.

نسخه ای دیگربرای تهیه سکنجبین سرد با تخم گیاهان
این سکنجبین برای بیماری های کبد وسردرد ناشی ازنارساییهای کبد مفید است.تخم کاسنی ۲۵گرم، تخم خیار ۳۰گرم، تخم رازیانه ۱۰گرم، پوست ریشه رازیانه ۱۰گرم وپوست ریشه کاسنی ۵۰گرم. آنها را نیم کوب کرده و در یک و نیم لیتر سرکه انگوری ۲۴ساعت خیس کرده وپس ازآن می جوشانند تا ثلث آن بماند وبعد از صاف کردن، ۵۰۰ گرم شکر سرخ به آن اضافه می کنند و می جوشانند تا قوام آید. هر خوراک ازاین سکنجبین ۵۰ -۴۰گرم است واگر مریض سرفه می کند سرکه داخل نکنند وبا همین تخم گیاهان شربت سرد تهیه نمایند. برای روش تهیه شربت سرد با تخم گیاهان به فصل مربوط به شربت ها مراجعه شود، زیرا به جای سرکه آب مصرف خواهد شد.

به کوشش: عاطفه مهناوی

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *