سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین سرد با تخم گیاهان - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / آشپرخانه / سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین سرد با تخم گیاهان
سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین سرد با تخم گیاهان
سکنجبین های دارویی

سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین سرد با تخم گیاهان

این سکنجبین مدرّ است وبرای تبهای شدید و تند و استسقا گرم مفید است.
تخم خیار ۷۰گرم، تخم خزبزه ۷۰گرم، تخم کاسنی ۷۰گرم وتخم کرفس ۲۰گرم. همه را مخلوط ونیم کوب کرده درمقداری در حدود ۷۵۰گرم سرکه ۲۴ساعت بخیسانند وسپس جوشانده وصاف کنند وهم وزن کل مخلوط به آن شکر سرخ اضافه کنند ودر مقابل هر ۵۰۰گرم ازمجموع ۴۰گرم آب خیار تازه در آن ریخته وبجوشانند وکف آن را بگیرند.

نسخه ای دیگربرای تهیه سکنجبین سرد با تخم گیاهان
این سکنجبین برای بیماری های کبد وسردرد ناشی ازنارساییهای کبد مفید است.تخم کاسنی ۲۵گرم، تخم خیار ۳۰گرم، تخم رازیانه ۱۰گرم، پوست ریشه رازیانه ۱۰گرم وپوست ریشه کاسنی ۵۰گرم. آنها را نیم کوب کرده و در یک و نیم لیتر سرکه انگوری ۲۴ساعت خیس کرده وپس ازآن می جوشانند تا ثلث آن بماند وبعد از صاف کردن، ۵۰۰ گرم شکر سرخ به آن اضافه می کنند و می جوشانند تا قوام آید. هر خوراک ازاین سکنجبین ۵۰ -۴۰گرم است واگر مریض سرفه می کند سرکه داخل نکنند وبا همین تخم گیاهان شربت سرد تهیه نمایند. برای روش تهیه شربت سرد با تخم گیاهان به فصل مربوط به شربت ها مراجعه شود، زیرا به جای سرکه آب مصرف خواهد شد.

به کوشش: عاطفه مهناوی

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *