سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین معتدل

 

سکنجبین معتدل با تخم گیاهان
این سکنجبین برای رفع انسداد کبدی وطحال خوب است ومدّر است وبرای انواع تبها واستسقا مفیداست.

طرزتهیه
تخم کاسنی 10گرم، تخم رازیانه10گرم، تخم کرفس 10گرم، تخم خیار 16گرم، مغز تخم خربزه 16گرم، پوست ریشه کاسنی 16گرم و پوست ریشه رازیانه 16گرم، مجموع را نیم کوب ودر یک و نیم لیتر آب و 750گرم سرکه انگوری کهنه 24ساعت بخیسانند وسپس باآتش ملایم بجوشانند تا 500گرم بماند، آن را صاف نموده و3کیلو گرم شکرسرخ مخلوط وبجوشانند تا قوام آید.

نسخه ای دیگر برای سکنجبین معتدل با تخم گیاهان

این سکنجبین برای کاهش انواع تب وضعف کبد واستسقای گرم مفید است.
تخم کشوث 10گرم، تخم رازیانه 10گرم، پوست ریشه کاسنی 10گرم، انیسون 7گرم، غنچه گل سرخ بدون کوزه زیرآن 7گرم، تخم کاسنی 7گرم، مغزتخم خربزه 7گرم، تخم خیار 7گرم، تخم کرفس 7گرم، ریشه رازیانه 7گرم، پوست ریشه کَََََبَرْ7گرم، ریشه کاسنی 7گرم، وعناب 20عدد.مجموع را مخلوط ونیم کوب کرده در 500گرم سرکه انگوری ویک لیتر آب 24ساعت بخیسانند وسپس بجوشانند تا نصف شود وآن را صاف کرده وبا 750گرم شکر سرخ مخلوط کرده وبرروی شعله آتش ملایم بجوشانند، کف آن را بگیرند وبه قوام آورند.

نسخه ای دیگر برای سکنجبین معتدل
این نوع سکنجبین برای رفع ناراحتی های کبد وسردرد های کبدی مفید است.
تخم کاسنی، بادیان، انیسون، تخم کرفس، تخم خیار، ازهریک 17گرم پوست ریشه بادیان وپوست ریشه کرفس، ازهریک 35گرم وریشه کاسنی 70گرم. مجموع را نیم کوب کرده در 5/2لیترآب و500گرم سرکه انگوری کهنه 24ساعت بخیسانید سپس بجوشانند تا ثلث آن بماند وآن راصاف کرده با 500گرم شکر سرخ بجوشانند تا قوام آید. هر خوراک ازاین شربت 50 – 35 گرم است. اگر سرفه باشد سرکه مصرف ننمایید. برای بعضی مزاجها این سکنجبین را ممکن است بیش ترشیرین کرد وبه جای 500گرم شکر سرخ 3کیلو گرم شکر سرخ مصرف نمود.

بیشتر بخوانید:  سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین سیر

نسخه ای دیگری برای سکنجبین معتدل که دارای همان خواص است
ریشه بادیان، مغز تخم خیاروپوست ریشه کاسنی ازهریک 15گرم، تخم کاسنی، تخم رازیانه، تخم کرفس، ومغز تخم خربزه ازهریک 35گرم. مجموع را نیم کوب کرده ودر آب خالص و450گرم سرکه انگوری و450گرم گلاب 24ساعت بخیسانند وصاف نموده وبا یک کیلوگرم شکر سرخ مخلوط کرده کمی جوش دهند تا قوام آید. هر خوراک ازاین سکنجبین 35 گرم می باشد.

به کوشش: عاطفه مهناوی

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا
بستن