شربتهای دارویی شفا بخش – شربت میوه های ملیّن

این شربت برای مزاجهای گرم مفید است.
انجیر زرد 20عدد، مویز بی دانه سیاه 750گرم، آلوی سیاه 15عدد، عناب 15عدد، کشمش 35 گرم، سپستان 50 عدد و شفتالو خشک ده عدد. مجموع را یک شب در آب بخیسانند و سپس جوشانده و صاف کنند و با 750 گرم شکر سرخ مخلوط و قوام آورند و 7 گرم بنفشه خشک را در کیسه ای ریخته و در کیسه دیگر 2 گرم سقمونیای مشوی ریخته سر کیسه را بسته و در ظرف شربت اندازند و در حین جوشانیدن مرتباً با دست بمالند تا قوام آید و پس از آن کیسه ها را بیرون آورده شربت را خنک کرده نگه دارند. مقدار خوراک از این شربت هر بار 35 گرم است.

 

به کوشش: عاطفه مهناوی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا