طرز تهیه شربت های طبی اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / آشپرخانه / طرز تهیه شربت های طبی
طرز تهیه شربت های طبی

طرز تهیه شربت های طبی

?#طرز_تهیه_شربتهای_طبی

?شربت عناب: چهارصد گرم عناب را کوبیده سپس جوشانیده پس از صاف کردن با پانصد گرم شکرسرخ بقوام آورده تا سفت شود جهت امراض سوداوی و تب آبله مفید است.

یا اینکه عناب یکرطل (۴۵۰)گرم کاسنی و گشنیز خشک و عدس از هر یک دواقیه (۷۵) گرم درده رطل یعنی (۹۰۰)گرم آب بجوشانند تا به ثلث رسد پس صاف نموده هم وزن او شکر سرخ اضافه نموده بقوام آورند. این شربت جهت امراض سینه و اسافل بدن و تسکین تشنگی و برطرف کردن حرارت خون و آبله و تب های دیگر نافع و قوتش تا دو ماه باقی است.

شربت اسطوخودوس: اسطوخودوس ۷۰گرم، عودالصلیب و پر سیاوشان هر یک ۳۰گرم ریشه سوسن و تخم خطمی، گل گاوزبان و گلسرخ و گل بنفشه ، رازیانه، پوست و ریشه کرفس از هر یک ۲۰گرم مویز بی دانه ۱۲دانه سپستان ۱۲دانه همه را خیسانده سپس بجوشانید و صاف نمائید و با ۸۰۰گرم شکرسرخ قوام آورند سفت شود و در شیشه طبی ریخته جای خشک و خنک نگهدارند.

شربت صندل: جهت تقویت معده و رفع سیلان خون و ضعف دل و کبد حار نافع است یکصدگرم صندل سفید را نیمکوب کرده در ۲۲۵گرم گلاب دو شبانه روز خیسانده سپس صاف نموده و جرم صندل را نیز در آب بجوشانند تا بقیه قوت خود را به آب پس بدهد و پس از صاف نمودن با همان گلاب که صندل در آن خیسانده شده است. با ۴۵۰گرم شکرسرخ بقوام آورند و اگر بخواهند سفید شود ۴۰گرم انار ترش را در آن خیسانده پس صاف کرده بقوام آورند.

 
?منبع:دکتر برای همه ص۴۳۰.

کدمطلب: ۹۷۰۳۱۳  ۱pc

 

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *