طریقۀ خوابانیدن

طریقۀ خوابانیدن

پس از پوشانیدن لباس به طفل باید ملاحظات اوّلیه را در حالت معدۀ او بکنند. او را به رختخواب ببرند امّا در رختخواب مادر نخوابانند، چون هوای رختخواب مادر و نفس او نامناسب است و طفل را مریض می‌کند.

گاهی مادر را خواب ربوده، به روی طفل افتاده لحاف را سخت پیچیده او را تنگ در آغوش گرفته طفل را خفه کرده است. آن گاه باید او را در گهواره گذاشت که لب آن بلندتر از تشک باشد که وقتی میغلتد و حرکت می‌کند به زمین نیفتد و در زیر گهواره قرقره ای باشد که به آسانی بتوان آن را از جایی به جایی منتقل کرد. تشک آنها از پر و پشم نباشد.

اوّل تشک بزرگی کفِ گهواره گذارده، تشک دیگر که سه قطعه است به روی آن بگذارند که بتوان هر یک قطعۀ آن را جداگانه برداشت به خصوص وسطی را که اغلب آلوده می‌شود و باید آن را شست و تجدید کرد؛ اما اگر پارچۀ نازکی از پنبه کتان به روی تشک اندازند که بول را به خود جذب نماید و همین که آلوده می‌شود بشویند و تجدید نمایند، بهتر از پلاستیک است. باید طفل را با احتیاط قدری به پهلو بخوابانند برای این که بلغم هایی که در دهان و بینی او جمع شده به سهولت خارج گردند و به حلق او نروند . در وسط روز هم که بیدار است او را رو بروی پنجره و جایی که روشنایی زیاد دارد نخوابانند که روشنایی ، چشم او را اذیّت می‌کند.

اگر در این حالت او را به پهلو بخوابانند احول (چپ چشم) می‌شود. پوشش روی او را بر حسب حالت فصل، کم و زیاد کنند امّا مُلاحظۀ سرما را بیشتر از گرما بکنند که سرما نخورند و به روی گهوارۀ آن‌ها پرده ای از تور یا پارچۀ مشبّک دیگر یا پارچۀ سفید نازکی بیندازند که هوا به سهولت از آن ها داخل و خارج شود و از اذیّت جانوران محفوظ باشند. امّا در زمستان باید پارچۀ کلفتی به عنوان پرده بیندازند البته به گونه ای که نوزاد از نظر دور نماند و این ملاحظه بسیار مهم و برای حفظ صحّت آن ها مفید است. گهواره را در جای تنگی که هوا نداشته و در نزدیک بخاری که آتش دارد و در محل جریان هوا نگذارند.

نوشته های مشابه

در گذشته، جنبانیدن گهواره در همه جا متداول بود. تکان دادن کودک در گهواره¬هایی که به شکل قدیمی ساخته می‌شوند بسیار مفید است ،چرا که دافع ریاح (بادها) از بدن آن‌ها است و نیز از تشنج و صرع هم جلوگیری می‌کند. در مبانی جدید نیز تأکید می گردد که نوزاد در تخت جدا ولی در کنار مادر باشد. نوزاد باید در مسیر جریان هوا یا در محل تابش نور خورشید نباشد.گرم نگه داشتن متعادل نوزاد و شیرخوار بسیار حائز اهمیت است.

منبع: ذریه طیبه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا