علت زیادی خون ریزی و ریزش از رحم اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / علت زیادی خون ریزی و ریزش از رحم
علت زیادی خون ریزی و ریزش از رحم

علت زیادی خون ریزی و ریزش از رحم

علت زیادی خون ریزی و ریزش از رحم

افراط سیلان خون حیض گاهی به سبب پر شدن خون در بدن است که طبیعت آن را دفع می کند علامتش برافروختگی و قرمزی رنگ و رو است و پر شدن عروق از خون و بدن با سیلان آن ضعیف نمی شود و رنگ و رو از قرمزی خارج می‌شود و به تازگی می‌زند و زرد و سفید نمی شود بلکه حتی گاهی می شود که بر قوه می افزایند و صفای رنگ را می افزاید و سزاوار نیست که در حبس آن بکوشید مادامی که ضعف در بدن نرسد و رنگ رو از تازگی خارج نشود.
علاجش چون از حد بگذرد فصد باسلیق است و برای آنکه خون را کم نماید و به جهت دیگر می دهد و بادکش زیر پستان مفید است. برای آنکه ماده را میل به آن جهت دهد. باید که بادکش پستان‌ها دردمند باشد. محل بادکش باید زیر پستان ها باشد زیراکه عروق رحم و عروق پستان با هم شریکند و باید که محاجم بزرگ گرفته شود زیرا که حرکت دم حیض به زیرتر یک حرکت طبیعی است و طبیعت آن را یاری می رساند لذا باید که مانع آن قوی باشد که به قوت جذب نموده به جهت مخالف میل دهد. و علاج دیگر شیافات بازدارنده ای که از کحل و گل انار، شِوِد، مازو و آرد کندر و امثال آنها ترتیب داده شده باشد. و از خوردنی‌ها سویق عدس نافع است به جهت بند آمدن خون حیضی‌ که‌ از حد گذشته باشد.

منبع: قانونچه
گردآورنده: یکی از حامیان احیای سلامت

کد مطلب: H96101003

 

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *