علت زیادی خون ریزی و ریزش از رحم

علت زیادی خون ریزی و ریزش از رحم

افراط سیلان خون حیض گاهی به سبب پر شدن خون در بدن است که طبیعت آن را دفع می کند علامتش برافروختگی و قرمزی رنگ و رو است و پر شدن عروق از خون و بدن با سیلان آن ضعیف نمی شود و رنگ و رو از قرمزی خارج می‌شود و به تازگی می‌زند و زرد و سفید نمی شود بلکه حتی گاهی می شود که بر قوه می افزایند و صفای رنگ را می افزاید و سزاوار نیست که در حبس آن بکوشید مادامی که ضعف در بدن نرسد و رنگ رو از تازگی خارج نشود.
علاجش چون از حد بگذرد فصد باسلیق است و برای آنکه خون را کم نماید و به جهت دیگر می دهد و بادکش زیر پستان مفید است. برای آنکه ماده را میل به آن جهت دهد. باید که بادکش پستان‌ها دردمند باشد. محل بادکش باید زیر پستان ها باشد زیراکه عروق رحم و عروق پستان با هم شریکند و باید که محاجم بزرگ گرفته شود زیرا که حرکت دم حیض به زیرتر یک حرکت طبیعی است و طبیعت آن را یاری می رساند لذا باید که مانع آن قوی باشد که به قوت جذب نموده به جهت مخالف میل دهد. و علاج دیگر شیافات بازدارنده ای که از کحل و گل انار، شِوِد، مازو و آرد کندر و امثال آنها ترتیب داده شده باشد. و از خوردنی‌ها سویق عدس نافع است به جهت بند آمدن خون حیضی‌ که‌ از حد گذشته باشد.

منبع: قانونچه

کد مطلب: H96101003

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا