فراورده های دارویی شفا بخش – زرشک (بخش دوم)

انواع شربتهای زرشک
این شربت برای سردرد های صفراوی وکاهش حرارت مفید است.
1.آب زرشک تازه 500 گرم (اگر زرشک تازه وتر موجود نباشد 250 گرم زرشک خشک را در یک لیتر آب 12ساعت خیس کنند وصاف کنند)این آب را بجوشانند تا آن بماند. سپس 250 گرم آب به و 250 گرم شکر سرخ داخل آن کرده قوام آورند. مقدار هرخوراک 60گرم است که با همه عصاره تخم خرفه خورده شود.
2.این نوع شربت برای اختلالات حاصله درمزاجها گرم، وتقویت کبد، قلب، معده وافزایش اشتها، بازکردن انسداد عروق و تقویت بیماران در دوره نقاهت بعد از بیماری های گرم مفید است.
120 گرم زرشک تمیز را 12ساعت در آب خیس کرده تا وزن آن 800 گرم شود و صبح بجوشانند تا به نصف برسد و آن را صاف کنند. سپس آب به شیرین،انار شیرین، به ترش، سیب شیرین، سیب ترش، گلابی، زالزالک و سرکه انگوری کهنه – از هریک 220 گرم را با آب زرشک روی هم ریخته ودر ظرفی دوسه جوش دهند و بگذارند ته نشین شود وآب صاف روی آن را گرفته با 500گرم شکر سرخ مخلوط کرده و قوام آورند. مقدار خوراک از این شربت 60گرم است.
3.این شربت برای باز کردن انسداد عروق کبد، تبهای مزمن، استسقا ویرقان نافع است.

زرشک تمیز 70گرم، رازیانه، انیسون، تخم کرفس، تخم کشوث، تخم کاسنی، پوست ریشه رازیانه، پوست ریشه کرفس، هل وزنجبیل – از هر یک 9گرم – مجموع را دریک لیترآب 12ساعت خیس کرده سپس بجوشانند وصاف نموده و 500 گرم شکر سرخ به آن اضافه کرده قوام آورند – مقدار خوراک از این شربت هربار 30 گرم است. و اگر در وقت قوام آوردن 12گرم ریوند چینی را در کیسه کتانی ریخته و در ببندند و در شربت اندازند و یا ریوند تمیز را کوبیده و پس از قوام آمدن در آن بریزند اثرش بیشتر خواهد بود.
4.این شربت صفرا بر وملین وخنک کننده است.
زرشک تمیز وتمر هندی که عاری ازدانه پوست والیاف باشد – از هریک 160 گرم- آلوی بخارا وآلوی سیاه – از هریک صد عدد – گل گاوزبان، گل بنفشه وشاهتره – ازهریک 40 گرم. مجموع را دریک لیترآب 12ساعت خیس کنند و سپس بجوشانند تا به نصف برسد وآن را صاف کرده و 400 گرم شیرخشت و 600 گرم ترنجبین تمیز در آن بریزند، کمی جوش دهند تا قوام آید و سپس آن را صاف کنند. این مجموع برای ده خوراک است که هفته ای یک روز یکی از هر خوراک را با گلاب مخلوط کرده بنوشند.

به کوشش: عاطفه مهناوی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا