فراورده های دارویی شفا بخش - زرشک (بخش دوم) - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / آشپرخانه / فراورده های دارویی شفا بخش – زرشک (بخش دوم)
فراورده های دارویی شفا بخش – زرشک (بخش دوم)
فراورده های دارویی شفا بخش - زرشک

فراورده های دارویی شفا بخش – زرشک (بخش دوم)

انواع شربتهای زرشک
این شربت برای سردرد های صفراوی وکاهش حرارت مفید است.
۱٫آب زرشک تازه ۵۰۰ گرم (اگر زرشک تازه وتر موجود نباشد ۲۵۰ گرم زرشک خشک را در یک لیتر آب ۱۲ساعت خیس کنند وصاف کنند)این آب را بجوشانند تا آن بماند. سپس ۲۵۰ گرم آب به و ۲۵۰ گرم شکر سرخ داخل آن کرده قوام آورند. مقدار هرخوراک ۶۰گرم است که با همه عصاره تخم خرفه خورده شود.
۲٫این نوع شربت برای اختلالات حاصله درمزاجها گرم، وتقویت کبد، قلب، معده وافزایش اشتها، بازکردن انسداد عروق و تقویت بیماران در دوره نقاهت بعد از بیماری های گرم مفید است.
۱۲۰ گرم زرشک تمیز را ۱۲ساعت در آب خیس کرده تا وزن آن ۸۰۰ گرم شود و صبح بجوشانند تا به نصف برسد و آن را صاف کنند. سپس آب به شیرین،انار شیرین، به ترش، سیب شیرین، سیب ترش، گلابی، زالزالک و سرکه انگوری کهنه – از هریک ۲۲۰ گرم را با آب زرشک روی هم ریخته ودر ظرفی دوسه جوش دهند و بگذارند ته نشین شود وآب صاف روی آن را گرفته با ۵۰۰گرم شکر سرخ مخلوط کرده و قوام آورند. مقدار خوراک از این شربت ۶۰گرم است.
۳٫این شربت برای باز کردن انسداد عروق کبد، تبهای مزمن، استسقا ویرقان نافع است.

زرشک تمیز ۷۰گرم، رازیانه، انیسون، تخم کرفس، تخم کشوث، تخم کاسنی، پوست ریشه رازیانه، پوست ریشه کرفس، هل وزنجبیل – از هر یک ۹گرم – مجموع را دریک لیترآب ۱۲ساعت خیس کرده سپس بجوشانند وصاف نموده و ۵۰۰ گرم شکر سرخ به آن اضافه کرده قوام آورند – مقدار خوراک از این شربت هربار ۳۰ گرم است. و اگر در وقت قوام آوردن ۱۲گرم ریوند چینی را در کیسه کتانی ریخته و در ببندند و در شربت اندازند و یا ریوند تمیز را کوبیده و پس از قوام آمدن در آن بریزند اثرش بیشتر خواهد بود.
۴٫این شربت صفرا بر وملین وخنک کننده است.
زرشک تمیز وتمر هندی که عاری ازدانه پوست والیاف باشد – از هریک ۱۶۰ گرم- آلوی بخارا وآلوی سیاه – از هریک صد عدد – گل گاوزبان، گل بنفشه وشاهتره – ازهریک ۴۰ گرم. مجموع را دریک لیترآب ۱۲ساعت خیس کنند و سپس بجوشانند تا به نصف برسد وآن را صاف کرده و ۴۰۰ گرم شیرخشت و ۶۰۰ گرم ترنجبین تمیز در آن بریزند، کمی جوش دهند تا قوام آید و سپس آن را صاف کنند. این مجموع برای ده خوراک است که هفته ای یک روز یکی از هر خوراک را با گلاب مخلوط کرده بنوشند.

به کوشش: عاطفه مهناوی

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *