فهرست جامع ترین کتاب های مرجع در تاریخ و متون پزشکی کهن اسلام و ایران زمین – بخش دوازدهم

  1. المُعالَجات البقراطیّة، ابوالحسن احمد بن محمّد الطبّری، نسخه خطّی کتابخانه اسلرOsler Library دانشگاه مکث گیل شمارهZ86K.
  2. مفاتیحُ العلوم: ابوعبدالله محمّد بن احمد بن یوسف کاتب خوارزمی، تألیف حدود370 هـ . ق، ترجمع حسین خدیوجم،چ2، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران1362.
  3. مقالة الاسکندر الافرودیسی فی العقل، ترجمة اسحق بن حنین، مجله دانشگاه سنت ژزف Melanges De L’Universite’ Saint Joseph، بیروت1956م.
  4. المقالةُ الصّلاحیة فی إحیاء الصّناعة الطّبیّة، هبة الله بن یوسف ابن جُمَیع، متن عربی با ترجمه انگلیسی باهتمام هارتموت فاندریشHartmut Fahndrichو یسبادن 1983م.
  5. مقالةُ جالینوس فی أجزاء الطّبّ، متن عربی با ترجمه انگلیسی باهتمام مالکم لاینزMalcolm Lyons برلن1969م.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا