مبانی طب از منظر آموزه های دینی- بخش اول

#مبانی_طب_از_منظر_آموزه_های_دینی1

?مبانی اول • کلی نگری و توجه به همه ابعاد وجودی انسان

از منظر تعالیم اسلامی، انسان فقط جسم نیست، بلکه دارای دو بُعد مهم و اصلی؛ یعنی بُعد روحانی و جسمانی است، از این رو در طب اسلامی، توجه به همه ساحت های مادی، معنوی، روحانی و روانی انسان، اهمیت ویژه ای دارد.

۱. انسان، آمیزه ای از جسم و روح

بر پایه آموزه های دینی، انسان موجودی جسمانی و روحانی است. دین الهی برای به کمال رساندن انسان آمده است، از این رو به سلامتی هر دو بعد وجودی وی توجه دارد و از توانایی و سلامت در هر دو بعد ستایش کرده است.

۲. اهمیت سلامت روحی و روانی

سلامتی انسان در ابعاد گوناگون جسمی و روانی و معنوی به دست می آید و ابعاد روانی و روحی، اثر گذاری بیش تری در سلامت انسان دارند، در حالی که پزشکان به درصد کوچکی از سلامت؛ یعنی سلامت جسمی توجه می کنند.

در این میان، پزشکی اسلامی، برنامه ای فراگیر است که از سلامت فردی در بُعد جسمی و روحی و روانی آغاز می شود؛ آن گاه به ارتباط فرد با دیگران و جهان می پردازد و برای سلامت خانوادگی، اجتماعی، حرفه ای، محیط، مسکن، تغذیه، اقتصادیو غیر آن، دستورهای فراوانی دارد تا سعادت و سلامت او در دنیا و آخرت تامین گردد.

۳. پزشکی کل نگر، ضرورت و اهداف

قرآن حکیم با نگاهی کل نگر، انسان را منشاء و سبب اتفاقات ناگواری می داند که برای او رخ می دهد.

مقصود از پزشکی کل نگر، طبابتی است که در آن پزشک به بیمار به عنوان کل نگاه می کند؛ یعنی به جای توجه به یکی از اجزای وجود انسان، به صورت مجزا، به انسانیت توجه کند.

شیوه درمانی و روشی برای طبابت است، نه شاخه ای جدید از پزشکی.

۴. پزشکی جزءنگر، آسیب ها و کاستی ها

امروزه پزشکی، جزئی نگر و بیماری محور است نه سلامت محور؛ یعنی بیش از سلامت انسان، در پی تشخیص بیماری اوست.

در پزشکی جزءنگر، حاصل شرکت های بزرگ داروسازی، تهیه و انباشت انواع داروهای شیمیایی برای هر بیماری است؛ داروهایی که بیماری فرد درمان نمی کند و فقط چند صباحی بر طول عمر وی می افزاید یا درد را به گونه موقت، تسکین می دهد. گویا طب امروزی در خدمت صنعت عظیم داروسازی است نه در خدمت بشر!

این طب روح و ذهن انسان را رها کرده و از کل وجودش، فقط به جسم او می پردازد، در حالی که بیش تر بیماری های جسمی، در ذهن و روان انسان ریشه دارند و پیش از ظهور جسمی و بیرونی، در ذهن فعال شده اند، از این رو هرگز نمی توان با سرکوب نشانه های ظاهری، ریشه بیماری را درمان کرد.

۵. تخصصی شدن پزشکی، گامی در راستای پزشکی جزء نگر

۶. اثر گذاری مبنا در پزشکی

? منبع: کتاب طب اسلامی، مبانی و اصول، دکتر علی رضایی بیرجندی،ص ۶۵.

کدمطلب:970204    12pc

مبانی طب از منظر آموزه های دینی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا