نکاتی جالب در خصوص اهمیت و خواص نمک طعام

چندین نکته جالب توجه که از بررسی احادیث آمده در متون و مختلف و در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و مزاجی به نظر رسیده را عرضه می داریم. امید است که مقبول حضرت احدیت و اهل نظر و مفید فایده عموم گردد:

الف : نخستین مطلبی که به صورت کلی جلب توجه می کند این است که با وجود بیش از صد روایت مختلف در باره این موضوع حتی به یک مورد روایت متفاوت، متناقض، و یا مخالف با بقیه موارد برخورد نمی کنیم. که این خود نشان از ناب، بکر و دست نخورده ودور از تحریف نگاه داشته شدن این دسته از روایات است. که در ادامه با مشاهده و مطالعه آنها خود به این حقیقت خواهید رسید.

ب : وقتی اهمیت چیزی را معصوم(ع) می خواهد نشان بدهد، آن را با نمک مقایسه می کند(1). درباره قلب مؤمن، اخلاق(2)، معرفت(3)، حیا(4)، ایمان در قلب(5)، اصحاب و یاران حضرت امام قائم مهدی موعود (عج)(6)، یاری کنندگان و باز گردانندگان حق امیرالمؤمنین علی (ع)(7)، شیعیان امیرالمؤمنین علی (ع)(8)، شخصِ پیامبرِ اکرم(ص)(9)، شرطِ بودن جزءِ خاندانِ اهل بیت(10)، همه این موارد را به نمک مانند و پیوند کرده اند. این خود مطلب حساس و سؤال برانگیزی است.

ج : نمک صاحب حق عظیمی شناخته می شود، چنان که می فرمایند : هر کس به زیبایی : …رفاقت با رفیقش و هم نمکی با همنمکش نکند (یعنی حق نمک را نشناسد) و مخالفت با مخالفش نکند …،  از ما خاندان اهل بیت نیست. (11).

د : رسول اکرم در جواب فرد پرسش کننده از خصلت شخصیتی پیامبر اعظم آفریننده خود را « با نمک» یا « نمکین» که در لغط عربی با لفظ «ملیح» آمده معرفی می کنند.

ه : نمک به عنوانِ دست کم، فقیرانه و ساده ترین، و پائینترین و حداقل مقدار ماده غذایی مورد نیاز، که برای انسان کافی است، قلمداد

شده است. همچنین مناسب، سزاوار و شایسته ترین (أحری)، گواراترین(أمرأ) و کفایت کننده ترین (أجزأ و أجزی).

غذای غالب و معروفِ امیر المؤمنین (به خصوص به همراه نان جو).

و :  به عنوان یکی از برکات نازل شده از آسمان برشمرده می شود. و منع کردن آن را حلال و جایز و روا نمی دانند.

ز : به عنوان مصلح لازم و ضروری  برای خیار و سبزیِ تره الگو نمایی شده است.

ح : به عنوان مصلح عمومیِ همه غذاها معرفی شده که غذاها بدون آن اصلاح نمی شود(پیش گیری کننده از عوارض جانبی و حتمی و احتمالی).

ط : به صورت کلی، جزءِ نخستین لوازمِ ضروری، در زندگی دانسته شده، حتی قبل از آب (ماعون).

ی : اهمیت، تأثیر و کاربرد آن در وجود انسان تا حدی است که در حدیث قدسی آمده و  خداوند به حضرت موسی (ع) در مورد آن،

همراه با تأکید و عتاب وحی فرموده است.

ک : به چندین شکل، توصیه به مصرف و کاربردِ آن شده است، که آثاری بر آن ها مترتب است :

 • استفاده از آن، درونِ نان و مواد غذایی به عنوان مواد اولیه و لوازم وضروریات تهیه و پختِ معمول نان در آن زمان (ماده

ضروری) و مصلح،

 • تأکید مصرف و کاربرد برای همه دسته ها و گروه هایِ: مزاجی، سنی و جنسی.
 • توصیه اکید به حضور نمک، بر سر سفره غذا. و گوشزد کردن خطرِ عدمِ حضورِ آن بر سر سفره.
 • مصرف خوراکی ( خوردن نه چشیدن ) قبل از غذا (أکل نه ذوق).
 • مصرف خوراکی( خوردن نه چشیدن ) قبل و بعد از غذا.

دو مورد اخیر (4 و 5) موجب ایمنی و شفای از هفتاد یا هفتاد و دو بلا و درد بر شمرده شده است.

 • مصرف( خوردن نه چشیدن ) قبل از هر چیز خوراکی.
 • مصرف( خوردن نه چشیدن ) قبل و بعد از هر چیز خوراکی.

دو مورد اخیر (6 و 7) موجب ایمنی و شفای از سیصد و سی  یا سیصد و شصت درد و بلا بر شمرده شده است.

 • مصرف به عنوان نان خورش (غذا یا چیزی که با نان خورده می شود) به سه شکلِ زیر :

نخست: نان و نمک، یعنی پاشیدن یا ریختنِ نمک بر روی نان و یا قرار دادنِ آن، بینِ نان؛ و خوردن این لقمه به عنوان غذا(نمک به عنوان نان خورش).

 دوم : پاشیدن یا ریختن نمکِ درشت (زبره یا نیمکوب) روی نان و سبزیِ تره خام، و یا ریختن و یا پاشیدن روی تره و خوردن با نان و یا قرار دادنِ آن دو، بینِ نان؛ (نمک و تره به عنوان نان خورش).

سوم : ترید کردن نان در آب و نمک(غذایی که خداوند به حضرت یوسف (ع) یاد داد، زمانی که در زندان بود، تا در آن جا مصرف کند، به نام مری)، ( آب و نمک به عنوان نان خورش).

 • پاشیدن روی لقمه اول غذا (موجب رفع لکه ها و پستی و بلندی های پوست ).
 • مصرف سه لقمه نان و نمک اول غذا.
 • مصرف سه لقمه نان و نمک اول و آخرِ غذا.
 • مصرف سه لقمه نان و نمک هنگام رفتن به دنبال کار و خواسته و حاجتی [و یا خوردن تکه ای نان با مقداری نمک].
 • الگو دهی برای مصرف مداومِ تره خام و همچنین خیار، به همراهِ آن. گاهی به جایِ نمک، خرما همراه خیار می شود.
 • ترید کردن نان در: مخلوطی از آب، روغن زیتون، نمک و سرکه؛ و یا مخلوطی از آب و نمک و روغن زیتون .

ل : توصیه به مصرف در مناطق آب و هوایی و شرایط مزاجی مختلف(خراسان، مدینه، کوفه، مکه).

م : تعیین به عنوان بهترین ماده عامل پخته شدن مواد، به همراه آب (که پخته شدن با یا به وسیله آن انجام می گیرد).

ن : معرفی شده به عنوان عامل قوام و پایداری دنیا، در کنار آب و آتش.

ص : وجوبِ دادنِ آن به کسی که حق یا امر را بشناسد و یا ولایت اهل بیت را داشته باشد. و صلب(عدم)ِ وجوب در غیر از آن.

[box type=”note”] تدوین و گردآوری: یکی از حامیان احیای سلامت  [/box]

کد مطلب: M98012201_

[divider]

نکاتی جالب در خصوص اهمیت و خواص نمک طعام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا