نکته های شنیدنی: انواع قوا – بخش سوم

?نکته های شنیدنی?

#در_قوا_۳

✅اماحیوانیه قوتی است که با انبساط و انقباض قلب و شرائین نسیم موافق را گرفته، لخارهای دخانیه (دودمانند) را از قلب دفع کند. و حرکات خوف و غضب نیز از اوست.

اما نفسانیه بدو قسم : مدرکه ومحرکه تقسیم میشود .

مدر که به قوای ظاهری و باطنی تقسیم میگردد قوای ظاهری پنج نوعن هستند: شنیدن، دیدن، بوئیدن، چشیدن و بسودن .

و قوای باطنی نیز پنج نوعند: حس مشترک؛ خیال، متصرفه، وهم و حافظه. حس مشترک قوه ئی است که تمام صور محسوس پیوسته با ویند و محل آن اول بطن مقدم دماغ است .

خیال قوه ئی است کهٔ آنچه را از صور محسوسات، بحس مشترک آمده باشد پس از نهفته شدن اثر آنرا نگاه میدارد و محل آن آخر بطن مقدم دماغ است. متصرفه قوه ئی است که در صور محسوسه و معانی آنها به ترکیب و تفصیل تصرف می نماید، مانند تخیل انسان دو سر و انسان بی سر، و

محل آن اول بطن میانه دماغ است .

[box type=”note”] ?منبع: قانونچه در طب، ص۱۶،تالیف محمود بن محمد بن عمر چغمینی. [/box]

کدمطلب:970313  15pc

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا