نکته های شنیدنی: تدابیر مربوط به هوای گرم

 

?نکته های شنیدنی?

#هوای_گرم

ضرر هوای گرم در بدن های گرم و خشک، تب و سردرد زیاد تولید مى كند که باعث ناتوانی می شود و به علت رقیق بودن خون باعث خون دماغ مى شود؛و در بدن های سرد و تر، به علت بخار، کمی سردرد ایجاد مى كند و فرد به علت تنگی نفس و سستی مفصلها  به سختی حرکت می کند. اما اصل مزاج شخص به معتدل شدن گرایش دارد.

ضرر هوای گرم با بوییدن صندل و کافور و گلاب کم می شود و دست و صورت را بايد با گلاب یا آب سرد  بشوید و غذاهای سبک و لطیف مثل اش غوره یا آلوچه یا جو یا ماش میل کند و سینه و شکم را  با گیاه صندل و گلاب و آب خرفه مالش دهد و شربت هاى ترش که از انار و زرشک و سیب ترش و آلو و تمرهندی و غوره تهیه شده باشند میل کند و دقت باید کرد اگر در بدن خلط ها و بخارهایی باشد نشان حرکت  آن خلط ها دردهای اعضای بدن است و انتقال درد از قسمتی از بدن به قسمتی دیگر، و سختی در حرکت، به خصوص اگر خلط متحرک باشد، احساس سوزن سوزن شدن بدن و سوزش گوشت های بدن را ایجاد می کند اگر خلط متحرک گرم باشد علامت بخار صدای گوش و سیاهی رفتن چشم، و سردرد است و سرگيجه اى بدون سنگينى سر دارد. اگر خلط خون تنها باشد یا همراه بلغم باید فصد شود و اگر صفرا باشد به وسیله اى  مثل شیرخشت و تمرهندی و آلوچه و مانند اینها آن خلط را خارج کرد.

و اگر خلطها در بدن کم باشد بلکه نسبت طبیعی باشد، حرارت باعث حرکت خلط میشود، با چیزهای سرد مثل دوغ سرد شده با برف و آبجو و تخم خرفه و آب انار و آب غوره باید آن را ارام کرد تا بد بو نشود و البته نیازی به اسهال نیست؛ و غذا آش انار یا زرشک یا تمرهندی با گوشت مرغ یا بدون گوشت با توجه به فصل، یا ترشی هايي كه با ماهی اشنه پخته شود، اگر معده قوی است  گوشت بره يا گاو میل کنند و آب انار ترش و شیرین و سیب در این موضوع سودمند است.

برای آن دسته از عزیزانی که علاقمند به مطالعه ی اصل متن از روی نسخه اصلی هستند متن ذیل عرضه می گردد:

✅هوای گرم

مضرت هوای گرم آن است که بدن های گرم و خشک، تب و درد سر پیدا می کند و بسیار باشد که به دق انجامد و خون از بینی آرد، به سبب تنگی خون؛ در بدن های سرد و تر، اندک درد سری نرم،به سبب بخار پیدا کند و تنگی نفس و سستی مفاصل و دشواری حرکت پدید آرد. اما اصل مزاج ایشان مایل به اعتدال گرداند.

دفع مضرت آن به بوییدن صندل و کافور و گلابدباید کرد و دست و رو به گلاب یا آب سرد باید شست و غذاهای سبک و لطیف مثل مزروره غوره یا آلوچه یا جو یا ماش تناول باید کرد و سینه و دل به صندل و گلاب و آب تورک طلایه باید کرد و شربت های ترشی که از مثل انار و زرشک و سیب ترش و آلو و تمرهندی و غوره پخته باشند باید آشامید و نظر باید کرد که اگر در بدن خلط ها و بخارها باشد و نشان حرکت دردهای اعضا است و نقل درد از محل به محل، و سنگینی حرکت، خاصه که خلط متحرک تر باشد، و فهم در رفتن سوزن در اندام گزیدگی گوشت ها اگر خلط متحرک گرم باشد و نشان بخار آواز گوش است و تاریکی چشم، و دردسر منتقل و گردش سر بی سنگینی. پس اگر خلط خون باشد تنها یا با بلغم، فصد باید کرد و اگر صفرا باشد دفع باید کرد به مثل شیرخشت و تمرهندی و آلوچه و مانند اینها.

و اگر اخلاط در بدن بسیار نباشند بلکه بر نسبت طبیعی باشد، لیکن حرارت آن را به حرکت آورده باشد، تسکین باید داد به چیزهای سرد تا متعفن نشود به مثل دوغ سرد کرده به برف و فقاع جو و تخم خرفه و آب انار و آب غوره و در این نوع احتیاج به اسهال نیست؛ و غذا مزروره انار یا زرشک یا تمرهندی با گوشت مرغ یا بی گوشت به حسب وقت، یا ترشی ها که با ماهی آب دیگی پخته باشند، یا گوشت بره گاو، اگر معده به قوت باشد تناول باید کرد و آب انار ترش شیرین و سیب در این باب نفع بسیار دارد.

?دور ساختن هر گونه زیان از تن آدمیان/ ص35/ شیخ الرئیس ابوعلی پورسینا

کدمطلب:  970204     15pc

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا