نکته های شنیدنی: نزول آب در ثقبه عنبیه و علاج آن

 

?نکته های شنیدنی?

#نزول_آب

✔چنان بود که رطوبتی در ثقبه عنبیه بریزد و مانع دیدن شود نعوذ بالله، سبب آن برپدت مزاج دماغ باشد و سقطه که عارض شود یا درد شر صعب حادث شود و علامت آن در ابتدا چنان خیال کند که مانند پشه و مگس و موی و دود و شعاعات مختلفه در پیش چشم گذرد.

علاج: بعد از نضج ماده، تنقیه دماغ به حب ایاره و قوقایا کنند و از غذاهای سرد وتر و میوه ها و جماع اجتناب کنند و شیاف مرارات و باسلیقون در ابتدا بکشند

و این شیاف نیز مفید باشد: شحم حنظل یک مثقال، نوشادر نیم مثقال، سکبینج نیم مثقال، صبر یک مثقال همه را به سایند و به سایه خشک کند و بعد از آن به آب رازیانه یا سداب شیاف سازند و خشک کنند و در وقت حاجت به گلاب بسایند و در چشم کنند اما آب چون مستحکم شود و منع ابصار کند آن را به غیر قدح علاجی نباشد.

پی نوشت:

قدح: شکاف کرد در  تیر با بن پیکان

[box type=”note”] ?منبع: حدیقه الطب/ ص ۴۹/ عبدالجواد بن ابوالقاسم اصفهانی. [/box]

کدمطلب:970329  22pc‌

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا