mede

نکته های شنیدنی: بیماری های معده - بخش اول

نکته های شنیدنی

#بیماریهای_معده_1

ضعف معده و دیرگذشتن غذا ازمعده:

گلقند شکری بمقدار ده درم باآب  جوشانیده گرم، آنقدر که دهن وحلقوم را نسوزاند.

و اگر با گلقند نیم درم مصطکی تا یک درم و دودانگ عود خام  تا نیم درم بنوشند بسیار تقویت معده مینماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا