چگونگی زمین تخمدان یا محل کشت و به عمل آوردن بذر

نکاتی مهم منقول از کتاب مفاتیح الارزاق

آشنایی با روش تخمدان محل کشت

زمینی را مشخص می نمایند که سطحی صاف داشته باشد و بدون هیچ گیاه اضافه ای باشد و آن را آنقدر شخم میزنند که هیچ چمن وگیاهی باقی نماند و چمن ها را می چینند که مطلقا چمنی باقی نمانده باشد.

جایی را که مشخص می کنند، بعضی ها زمین را به صورت خشک شخم می زنند و سه یا چهار بار زمین را شخم می زنند که زمین گِلمند شود.

برخی از کشاورزان زمین را آب می دهند و یا اینکه زمین خودش دارای آب است و چند بار شخم می زنند تا کلوخه های آن نرم و زمین سست و نرم شود.

نوشته های مشابه

البته عده ای زمین خشک را دوبار شخم می زنند، آب در زمین می اندازند و دوباره دیگر زمانی که آب در زمین است شخم می زنند.

حد و مرزی که برای کرت ها مشخص کرده اند را بلندتر می کنند و ارتفاع آن ها را بالا می آورند و برای هر کرت مسیر آب را مشخص می کنند که آب جاری شده، به زمین ها برسد.

پس از آن گیاهان تر از قبیل شیرین بیان تهیه می نمایند و به مقدار زیاد در کف کرت ها می ریزند و زیر گل می کنند تا پوسیده شود و زمین را سست کند، سپس کشاورز حدود کرت ها را از گلهای رقیق کف کرت ها گرفته و جدا می کند.

آن وقت در هر کرت به اندازه ی هفت مثقال کود سه ساله گاو و یا گوسفند ریخته و پهن می کنند و آب کرت ها را زیاد می کنند و کرت ها را می بندند تا کود مربوط به هر کرت در زمین خودش باقی بماند.

یک شبانه روز صبر می کنند، سپس کشاورز به زمین می رود و کودها را با دست و پا نرم کرده و با گل کف کرت ها مخلوط می کنند.

روزی که می خواهند بذر را در محل به دست آوردن آن بذرها بپاشند کشاورز با بیل پهن سطح زمین را صاف و هموار کرده که انگار ماله کشیده اند. بعد آب کرت ها را زیاد می نمایند تا چهل روز که وقت طولکی شود.

عده ای بعد از چهل روز آب را به طور کلی از زمین می کشند، اگر زمین سست باشد، یک شبانه روز و هرگاه زمین سفت و سخت باشد یک شب به آن فرصت می دهند که بذر به گل بنشیند.

دیگر آب را از آن کرت ها خارج می کنند تا شلتوک ریشه ها را در زمین فرو برد و مجدداً آب را در کرت ها انداخته و مراقب می شوند که سر گیاهان از آب بیرون باشد.

تا مدت چهل روز باید بذرها در محل کشت خود باشند.

در زمین های کم قوت دوبار در کرت می بندند و در زمین های پر قوت چهار بار آب بستن کافی است.

هرگاه ضعفی در گیاه یا تخمدان دیده شود، کمی کود کبوتر را نرم می کنند و روی آن ها می پاشند و به زودی قوت پیدا می کنند و کود خفاش هم به همین شکل کود کبوتر است.

زمین مرغوبی را به مقدار لازم شخم می زنند، از کود سه ساله گاو یا گوسفند بسیار فراوان استفاده می کنند.

هرگاه کود تازه و نو باشد گیاه از جای خودش خارج می شود و یا گرم می گذارد.

زمین را چهار بار شخم می زنند و یا با بیل کاملا بیل می زنند، بعد کرت های کوچک می بندند وکلوخ ها را نرم و هموار می نمایند، مجددا کف کرت ها را با بیل زیر و رو می کنند، صاف و هموار می کنند که خاک آنها کاملا نرم و ملایم شود.

مفاتیح الارزاق، ج2، ص۵73

برگرفته از سایت جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران                 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد هوشمند سایت به شما
بستن
دکمه بازگشت به بالا