آخرین خبرها
کابوس 

کابوس 

 

?نکته های شنیدنی?

#کابوس

♦️مرضی باشد که چون به خواب رود چنان خیال کند که در زیر چیز گرانی است یا کسی او را می فشارد و نفس او تنگ شود، سبب آن بخاری بود که از اخلاط غلیظه متصاعد شود.

✳علاج: اگر از غلبه خون باشد، فصد قیفال و حجامت ساق و تقلیل غذا کنند و اگر از بلغم باشد یا سودا تنقیه بدن نماید، چنان چه در سدر و دوار گفته شد و این موضوع صرع است.

پی نوشت:

دوار: سرگیجه

 ?منبع: حدیقه الطب /ص ۳۹/ عبدالجواد بن ابوالقاسم اصفهانی.

کدمطلب:‌ ۹۷۰۳۲۹  ۹pc‌

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *