کله پاچه گوسفند و خواص آن اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / کله پاچه گوسفند و خواص آن
کله پاچه گوسفند و خواص آن

کله پاچه گوسفند و خواص آن

رئوس جمع راس است و به فارسی کله می گویند ماهیت آن معروف است‌ مراد از آن کله و مغز کله مخ آن است از حیوانات و بهترین آن مغز کله گوسفند جوان فربه است. طبیعت آن نسبت به سایر بدن حیوان سرد تر از سایر بدن حیوان است و به حسب طبع هر حیوان، مختلف می باشد.
در کیفیات اربعه (یعنی چهار خلط صفرا بلغم سودا و خون ) و قوت و ضعف و غیره خواص کله کثیر الغذا و بطئ‌الهضم هست یعنی چسبندگی زیاد دارد و به کندی هضم می‌شود و چون هضم استمرار یابد بدن ضعیف را قوی گرداند و بر منی می افزاید و برای اشخاص زحمت کش و ریاضت کش نافع است.
مضعف معده است و بد بو کننده ی جشا ( آروغ) و بول و مدفوع.
مصلح آن خوردن خردل و سرکه و مرزه و گوشت صورت آن گرم تر و رطوبت آن کمتر است و غذائیت آن زیادتر است.
هر دو چشم آن چرب تر و سریع النزول.
گوشت زبان ضعیف‌تر از همه اجزای آن و بطئ‌النزول و مورث قولنج است.
غضروف دماغ آن بد است یعنی استخوان نرمه داخل بینی بسیار بد می باشد .
مصلح چشم آن نمک طعام می باشد.
مصلح زبان آن نمک طعام به اندازه می باشد.
مصلح بناگوش آن سرکه و مرزه می باشد و پوست کله و غضروف آن را نباید خورد حتی المقدور اگر مضطر و ناچار شد به خوردن پوست کله باید با قدری خردل مصطکی و دارچین بپزند و بخورند لیک کم بخورند و اگر دیر منهدم شود یعنی دیر از معده رد شود مصطکی بجوند. اگر سنگینی کند باید که مبادرت به اخراج آن کنند به قی کردن اگر به دشواری آید یا عادت نداشته باشند مسهل بخورند تا سنگینی برطرف شود بهتر آن است که در شهرستان هایی که رطوبت حار دارند اشخاصی که مزاجشان ضعیف است کله پاچه نخورند و انگور بالای کله نخورند که مضر است.
نطول یعنی آب دواها را ذره ذره بر محل درد بپاشند. نطول آب کله پاچه ی بچه گوسفند بره برای تسکین درد سر خشک هنگام انتهای علت و برای ترتیب سوء مزاج خشک و جنون و بی خوابی و امثال آنها نافع است یعنی اماله به آبگوشت سر بچه گوسفند مرطب و گرده و اعصاب و امثال اینها با روغن های مناسب است یعنی ورم های سخت مثل غدد و غیره را که در باطن هست را نرم می کند

منبع: قانونچه

گردآوری: یکی از حامیان احیای سلامت

کدمطلب: H9704300

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *