آشنایی با با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایران: قولنج راستینی (Enterospasm)

  • پنج نوع است یکی آن که ثقل در روده ها خشک گردد و بنادق شود بر سان پُشک «پِشکل» اشتر و دیگر جانوران که پشک ایشان را به عربی بعره گویند. (ذخیره…). و آن بادی است که به سبب آن شکم و پهلو درد کند و بیم هلاکت باشد و قولنج معرب کولنج بود (برهان). درد شکم. به وزن و معنی قولنج و آن مرضی است که در امعاء از ریح یا پیچیدن روده به هم رسد خاصه در رودۀ قولون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا