سبل و علاج آن

#سبل

◻پرده ای باشد که از اطراف چشم ظاهر گردد و به تدریج زیاده گردد، علامت خارش و آمدن رطوبت و ضعف بصر و ظهور رگ های چشم به سبب زیادتی خون غلیظ از روشنی ها متاذی باشد.

علاج: فصد رگ پیشانی و رگ ساق کنند و احتراز از دود و غبار و طول سجود باید کرد، غذا ماش و برنج با مغز بادام و بعد از نضج این مطبوخ بیاشامد صفت آن: سناء مکی، گل بنفشه از هر یک دو مثقال، نیلوفر دو مثقال، هلیله سیاه و زرد و کابلی از هر یک سه مثقال، فلوس و ترنجبین از هر یک ده مثقال، سقمونیا ربع مثقال، بعد از آن که مطبوخ را درست کرده باشند بر سر آن ریزند و نیم گرم بخورند و شیاف احمر کشند و اگر به انها علاج نشود به مقراض قطع باید کرد.

 

➕مقراض: افراز معروف که با آن کاغذ و جامد برند

[box type=”note”] ?منبع: حدیقه الطب/ ص ۴۶/ عبدالجواد بن ابوالقاسم اصفهانی. [/box]

کدمطلب:‌ 970329  18pc‌

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا