3 اقدام ساده برای حفظ قطعی سلامت دندانها

  • صبح بلافاصله بعد از بیدار شدن، مسواک کنید.
  • بعد از هر طعام، خلال کنید.
  • شبها موقع خوابیدن، دندانها را چرب کنید.

تدابیر حفظ سلامت دندان از دیدگاه حکیم سید اسماعیل جرجانی در کتاب الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه.

باب هفتم: اندر تدبیر نگاه داشتن دندان تا درست بماند.

تدبیر نگاه داشتن دندان از بسیار وجه است. یکی آنست که از تُخَمه و تباه شدن طعام اندر معده پرهیز کنند، و از چیزها که زود اندر معده تباه شود، چون شیر و جغرات و ماهی شور و شیرینیها که بخار آن بدست. و اندر طعام خوردن ترتیب نگاه دارند. وآنچه لطیف تر و رقیق تر و زود گوارتر باشد، نخست خورند، و آنچه غلیظ تر باشد پس از آن خورند، از بهر آنکه آنچه لطیفست زود گوارد، اگر پیش از آن چیزی غلیظ خورده باشد، این لطیف و گوارنده بر سر آن غلیظ ناگوارنده باستد و تباه شود و آن غلیظ با تباه کند.

و از ترشیها که دندان را کند گرداند، و از چیزهای عِلک چون ناطف و مانند آن خاییدن که دندان را برنجانند، و از چیزها که گوشت بن دندان را تباه کند، چون گندنا و خرما و سیر و مانند آن، و از چیزهاءِ گرم از پس سرد و سرد از پس گرم، پرهیز کند.

و از پس طعام خلال کند و میان دندانها پاک کند، و اندر خلال کردن چندان استقصا نکند که گوشت بن دندان را برنجاند. و هر بامداد مسواک کند، و اندر مسواک نیز چندان استقصا نکند که جلاءِ دندان را ببرد و روی دندان درشت کند. و مسواک از چوب نرم و طلخ کند. و هر وقت که قی کند نخست دندانها چرب کند تا بخار بر وی سخت نشود. و اگر هر شب نیز بوقت خواب، دندان چرب کند و نخست بشکر کوفته بمالد یا بعسل، پس چرب کند بهتر باشد. و اگر مزاج گرم باشد صندل سوده و شکر بیامیزند و بروغن گل چرب کنند.

منبع: کتاب الاغراض الطبیه و المباحث والعلائیه، جلد اول، تألیف حکیم حسینی جرجانی، تصحیح و تحقیق: دکتر حسن تاج بخش، بهار 84، ص 582 و 583

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا