نکته های شنیدنی: امور ممنوعه در بارداری - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: امور ممنوعه در بارداری
نکته های شنیدنی: امور ممنوعه در بارداری

نکته های شنیدنی: امور ممنوعه در بارداری

? نکته های شنیدنی ?

#امور_ممنوعه_در_بارداری

✅ به جهت داشتن بارداری سالم وایمن دوری از بعضی موارد لازم است، مانند:

-اجتناب از دویدن،جستن،برداشتن،بار سنگین،کشیدن چیزهای ثقیل.

-دوری از ترس قوی‌

-دوری از اصوات هائله (ترسناک).

-بوئیدن بوهای شدید یک باره (استشمام روایح قویه ).

-دوری از امتلاء از غذا در مادر (به دلیل مجاورت امعاء با رحم موجب اذیت جنین می شود.

-کثرت اکل و تخمه (موجب هیضه شده و برای بارداری بدترین چیز هیضه است.

-جوع شدید.

-عوارض نفسانیه قوی،اسباب ناراحتی خیال،غضب،حزن.

-فرح شدید خصوص در ماه اول وآخر،ارتباط طبیعی جسمانی بین اضطراب شدید موجود در مادر و جنین دیده شده است.

-اغتشاش حواس.

-خستگی بدنی و خستگی مشاعر.

-حرکات مفرطه و متعبه.

-ریاضات شاقه.

-ضربه و سقطه و افتادن.

-جماع متعبه و طویل الزمان و کثرت جماع بخصوص زوج قوی الجماع و طویل الذکر خصوص در اوایل و اواخر حمل و زنان اولزا.

-جماع زیاد موجب حرکت اضطرابی عمومی در جمیع جسم شده و برای حیات جنین مضر است و می تواند موجب تهییج در اعضای تناسلی و جذب خون به رحم شده و احتمال لک بینی یا دفع جنین به خارج می گردد.

-مالیدن روغن به سر کمتر باشد چون می تواند موجب نزله و سرفه گردد اگر زنام معتاد به تدهین سر باشند ترک باعث صداع و مرض شده مثل زنان هندی پس اگر روغن مالی خواست انجام شود با روغن های مطبوخه با ادویه ملطفه مقویه دماغ و مفتحه مانند دارچینی،اسطوخودوس،آمله انجام دهند این روغن ها به جهت عدم تسدید(بسته شدن ) مسام احداث نزله و زکام نمی کنند.

? منبع: باروری و بارداری در پزشکی ایرانی،تالیف سودابه بیوس،ص ۱۵۷ و ۱۵۸.

کدمطلب:‌ ‌۹۷۰۳۲۱  ۱۳pc‌ ‌

امور ممنوعه در بارداری

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *