معده بایگانی - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : معده

بایگانی برچسب ها : معده

عواملی که معده را دباغی می‌کند

عواملی که معده را دباغی می‌کند

♦️عواملی که معده را دباغی می‌کند در روایات طبی برای سلامتی معده تعابیر مختلفی داریم. یکی از این تعابیر عبارت “دباغی” است. دو احتمال وجود دارد. یکی اینکه منظور از دباغی گرفتن رطوبت اضافی معده و پاکیزه شدن معده باشد؛ شاید هم از بین رفتن ورم و پف معده و در نتیجه محکم شدن پوست معده است. 🔹 عواملی که ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: وجع الفواد (درد معده)

نکته های شنیدنی: وجع الفواد (درد معده)

#وجع_الفواد (درد معده) عبارت است از درد شدیدی که در دهانه معده و سر دل ایجاد می شود و از آنجا که دهانه معده نزدیک قلب است، هر درد و رنجشی که در فم معده بیفتد، قلب به سرعت از آن منفعل می شود؛ به حدی که عوام بین درد فم معده و قلب تفاوت قائل نشده و به درد ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: ورم معده

نکته های شنیدنی: ورم معده

#ورم_معده ممکن است در معده ورم و آماس بیفتد و معده را از کارش باز دارد. دردهای مزمن و دیرپا از علل بروز ورم در معده می باشند؛ لذا اگر درد معده طولانی شود و با تدابیر زایل نشود، این درد از ورم معده است و همچنین احساس درد با لمس شکم و وجود سنگینی در معده و ظهور نتو ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: چیزهایی که در معده بماند

نکته های شنیدنی: چیزهایی که در معده بماند

?نکته های شنیدنی #چیزهایی_که_در_معده_بندد چیزهایی که در معده بماند که بعد از خوردن شیر در معده ببندد و مثل پنیر بشود و اگر بعد از خوردن شیر، سرکه بخورد، در معده می بندد و دلمه می شود. اگر بعد از خوردن شیر، پنیر و تخم مرغ و به و ماهی بخورد، شیر در معده سفت می شود و می بندد ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش یازدهم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش یازدهم

? نکته های شنیدنی ? #بیماریهای_معده_۱۱ ✴ادامه هیضه: دوایی که نافع است هیضه بدون تب و حرارت را، کندر سه درم گل سرخ شش درم، عود، سک و قرنفل و سنبل ، گِل خراسانی، کبابه چینی از هر کدام یک درم به آب انار و رب انار منعنع یا با ریحان بیاشامند. وصفت آن شیره نعناع و شیره حبق یک ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماریهای معده – بخش نهم

نکته های شنیدنی: بیماریهای معده - بخش نهم

? نکته های شنیدنی ? #بیماریهای_معده_۹ ✴فواقی که از عقب خوردن چیزهای گرم مثل زنجبیل و فلفل بهم رسیده: آشامیدن آب گرم به کرّات و آشامیدن مثل روغن تخم کدو و هندوانه و بادام ✴ساخت داروییکه برای فواق بعد از فساد معده و ریاح غلیظه معده به هم رسیده باشد: کندر سه درهم، و آس مجفف هفت درهم پودنه خشک ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش هشتم

نکته های شنیدنی: بیماریهای معده - بخش هشتم

? نکته های شنیدنی ? #بیماریهای_معده_۸ ✴صاحبان ضعف شهوت و باحرارت معده : درمان با میبه ساده و شرح میبه?? شیره به ترش یک جزء شراب کهنه نیم جزء شکرطبرزد یک جزء بپزند و استعمال کنند ✴صفت دوایی که تقویت معده کند: گل سرخ آسیا کرده ده درم طباشیر پنج درم سماق منقی از دانه سه درم و مصطکی یک ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش هفتم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش هفتم

? نکته های شنیدنی ? #بیماریهای_معده_۷ ✴التهاب معده و تقویت و درمان آن وباصلاح آوردن تب و حرارت: نافع است گل سرخ و صندل سفید و آب به و آب سیب و آب مورْد و گلاب باقلیلی کافور ساییده بر معده و کبد ملتهب بنالند ✴ورم معده اگر گرم باشد: فصد کردن و آب میوه های ترش و قابض و ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش ششم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده - بخش ششم

? نکته های شنیدنی ? #بیماریهای_معده_۶ ✴ضعف استمراء و بدی رنگ رو با معجون خبث الحدید: هلیله سیاه و آمله و بلیله از هر کدام پنج درم، سنبل و اخذر و سعد و زنجبیل و فلفل و نانخواه و کندر از هر کدام پنج درم ، براده آهن نصف یا یکسوم داروهای ذکر شده خبث الحدید را مثل سرمه ساییده ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش پنجم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده - بخش پنجم

? نکته های شنیدنی ? #بیماریهای_معده_۵ ✴دردهای کهنه معده و قی طعام دائمی:درمان این درد سنبل یک جزء مصطکی سه جزء دارچین دو جزء اذخر و سعد کوفی از هر کدام یک ونیم جزء فلفل ، جندبیدستر و مر مکی از هر کدام یک جزء مجموعا همه را با هم مخلوط سازند یک مثقال ازین مخلوط با یک دانگ صبر،و ... ادامه مطلب »