آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: زَهره (Cholecyst) اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: زَهره (Cholecyst)

آشنایی با لغات و اصطلاحات طب اسلامی ایرانی: زَهره (Cholecyst)

زَهره (Cholecyst): کیسۀ صفراء. در اصطلاح پزشکی، مایعی لزج و کشدار و قلیایی و تلخ و مهوع و زردرنگ که از سلول های کبد ترشح می شود و به وسیله مجرای کبدی از جگر خارج می گردد و بواسطه مجرای سیستیک به درون کیسه صفرا رفته انبار می شود و ضمناً در آنجا مقداری از آب خود را از دست می دهد و غلیظ می گردد و درموقع هضم غذا به تناوب از کیسۀ صفرا خارج می شود و از راه مجرای«کولدوک» درمحل «آمپول واتر» به اثنی عشر میریزد. ترکیب صفرا در حدود ۲۵ در هزار مواد جامد و بقیه آب است. مهمترین مواد معدنی زهره «کلرورها» و فسفاتهای سدیم و پتاسیم و کلسیم و منیزیم و فسفات آهن می باشد. (دهخدا). پوستی باشد کیسه مانند که در آن آب زرد تلخ پر باشد و آن به جگر هر حیوان چسبیده باشد. (غیاث). صفرا و مراره. پوستی کیسه مانند که به جگر چسبیده و محتوی صفرا می باشد. (ناظم…). زهره کیسه ای است از عصب یک تو واز لیف های دراز نائی و پهنائی و وتر بافته شده است و از جگر آویخته و از جانب مقعر جگر منفذی اندر وی گشاده و صفرا بدین منفذ اندر وی شود .و منفذی دیگر از زهره به روده اثنی عشر گشاده است و لختی صفراء و فزونی بدین منفذ به روده ها فرود آید از بهر کاری را که … و اندر بیشتر مردان اندرزهره این دو منفذ بیش نیست و اندر بعضی منفذی کوچک اززهره اندر قعر این دو معده گشاده است و لختی صفراء فزونی بدین منفذ به معده اندر آید و بسیار باشد که این منفذ که اندرقعر معده گشاده است بزرگتر از آن باشد که اندر رودۀ اثنی عشر گشاده است و صفراء به معده بیشتر از آن درآید که درروده، و این معده پیوسته ازصفراء به رنج باشد و مزۀ تلخی بدان باز دهد و هضم آن نیک نباشد هرگاه که زهره صفرا جذب نکند یا اگر از آنچه جذب کند فزونی از وی دفع نشود آفتها پدید آید، چه اگر جذب نکند جگر آماس گیرد و اگر عفن شود تب ها تولد کند. اگر در همه تن به آهستگی پراکنده شود یرقان تولید کند و اگر بیشتر از اندازه به اعضاء بول دفع کند ریش و سوزش مثانه تولید کند… و اگر بیشتر از اندازه به روده درآید سجح و اسهال صفرا تولید کند (ذخیره…).

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *