احكام كودك در هفته اول تولد

احكام كودك در هفته اول تولد

  •  شستشوى بدن (غسل)
  • نخستین غذا (كام برداشتن)
  • نخستین سخن (اذان و اقامه)
  • نامگذارى
  •  تراشیدن سر
  •  ختنه
  • عقیقه
  •  ولیمه

?????????

شستشوى بدن (غسل دادن)

-غسل دادن نوزاد, مستحب است .

– اگر غسل دادن براى نوزاد ضرر داشته باشد, مستحب نیست

– اگر غسل دادن نوزاد دو یا سه روز تأخیر بیفتد مانعى ندارد, ولى اگر به حدى تأخیر بیفتد كه به او نوزاد نگویند . بهتر است , رجاءاً غسل دهند.

نخستین غذا (كام برداشتن )

مستحب است ـ حتى پیش از خوردن شیر مادر ? با آب فرات و تربت ? سیدالشهداء (ع ) كام طفل را بر دارند

نخستین سخن (اذان و اقامه)

مستحب است در روز اول تولد نوزاد , یا پیش از افتادن بند ناف او, در گوش راستش اذان , و در گوش چپش اقامه بگویند.

نامگذارى

– پس از تولد نوزاد, مستحب است نام نیكویى برایش بر گزینند.

– برگزیدن نام نیكو یكى از حقوق فرزند بر پدر خویش است

– بهترین نامها براى فرزند نامهایى است كه بندگى خداوند را در بر داشته باشد; مانند عبدالله , عبدالرحمن ,عبدالرحیم ; و در مرتبه دوم نامهاى پیامبران و امامان (علیهم السلام ).

-از میان نامهاى پیامبران و امامان (علیهم السلام ) نام محمد بهترین نامهاست .

– كسى كه چهار فرزند پسر دارد, مكروه است , نام یكى از آنان را محمد نگذارد

 

– تراشیدن سر

-در روز هفت تولد نوزاد ـ دختر یا پسر ـ مستحب است موى سر او را تراشیده و به اندازه وزن موها طلا و نقره صدقه دهند.

-مكروه است قسمتى از موى سر نوزاد را تراشیده و قسمتى را باقى گذارند.

 

ختنه

۱➖ واجب است فرزند پسر ختنه شود.

۲➖ مستحب است ختنهء نوزاد را در روز هفتم انجام دهند.

۳➖ نوازدى كه به طور مادرزاد ختنه شده باشد, اگر ختنه اش كامل باشد, لازم نیست او را ختنه كنند.

۴➖ نوزادى كه به طور مادرزاد ختنه شده , مستحب است براى عمل كردن به سنت پیامبر به محل ختنه او تیغ بگذارنند. (

۵➖ كسى كه كودك ـ مسلمان ـ را ختنه مى كند لازم نیست مسلمان باشد; زیرا كافر هم مى تواند كودك مسلمان راختنه كند.

 

 عقیقه

1- عقیقه , گوسفند یا حیوان دیگرى است كه براى هر شخصى كشته مى شود.

2- گوسفند , گاو یا شتر در عقیقه كافى است ولى قوچ از همهء اینها بهتر است .

3- مستحب است عقیقه سالم و چاق باشد.

4- مستحب است عقیقهء پسر, حیوان نر و عقیقهء دختر, حیوان ماده باشد.

5- مستحب است عقیقه را روز هفتم تولد كودك بدهند و اگر از روز هفتم تأخیر افتاد, همچنان مستحب است , حتى اگر فرزند بالغ شد, و برایش عقیقه نداشته باشند, مستحب است خودش عقیقه را بدهد.

6- در عقیقه مى توانند گوشت خام یا پخته شده را تقسیم كنند, یا بپزند و گروهى از مؤمنین ـ حداقل ده نفر ـ رادعوت كنند و به آنها غذا بدهند.

7- مستحب است پا و ران عقیقه را به قابله (ماما) بدهند.

8- صدقه دادن قیمت عقیقه به جاى عقیقه كافى نیست .

9- مكروه است كه پدر نوزاد یا یكى از عائلهء او از گوشت عقیقهء فرزندشان بخورند و مادر نوزاد نیز اگر از عقیقه نخورد به احتیاط نزدیكتر است .

10- در مورد آنچه در بعضى از روستاها رسم است كه استخوان عقیقه را در پارچهء سفیدى پیچیده و دفن مى كنند مدركى نیافتیم .

 

ولیمه

1- ولیمه دادن در تولد فرزند مستحب است .

2- لازم نیست ولیمهء تولد فرزند در روز تولد وى باشد, بلكه اگر چند روزى هم بگذرد مانعى ندارد.

3- ولیمه دادن براى ختنهء فرزند, نیز مستحب است .

منبع: حلية_المتقين تحف العقول  

 


احكام كودك در هفته اول تولد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا