احکام کودک در هفته اول تولد

احکام کودک در هفته اول تولد

  •  شستشوى بدن (غسل)
  • نخستین غذا (کام برداشتن)
  • نخستین سخن (اذان و اقامه)
  • نامگذارى
  •  تراشیدن سر
  •  ختنه
  • عقیقه
  •  ولیمه

?????????

شستشوى بدن (غسل دادن)

-غسل دادن نوزاد, مستحب است .

– اگر غسل دادن براى نوزاد ضرر داشته باشد, مستحب نیست

– اگر غسل دادن نوزاد دو یا سه روز تأخیر بیفتد مانعى ندارد, ولى اگر به حدى تأخیر بیفتد که به او نوزاد نگویند . بهتر است , رجاءاً غسل دهند.

نخستین غذا (کام برداشتن )

مستحب است ـ حتى پیش از خوردن شیر مادر ? با آب فرات و تربت ? سیدالشهداء (ع ) کام طفل را بر دارند

نخستین سخن (اذان و اقامه)

مستحب است در روز اول تولد نوزاد , یا پیش از افتادن بند ناف او, در گوش راستش اذان , و در گوش چپش اقامه بگویند.

نامگذارى

– پس از تولد نوزاد, مستحب است نام نیکویى برایش بر گزینند.

– برگزیدن نام نیکو یکى از حقوق فرزند بر پدر خویش است

– بهترین نامها براى فرزند نامهایى است که بندگى خداوند را در بر داشته باشد; مانند عبدالله , عبدالرحمن ,عبدالرحیم ; و در مرتبه دوم نامهاى پیامبران و امامان (علیهم السلام ).

-از میان نامهاى پیامبران و امامان (علیهم السلام ) نام محمد بهترین نامهاست .

– کسى که چهار فرزند پسر دارد, مکروه است , نام یکى از آنان را محمد نگذارد

 

– تراشیدن سر

-در روز هفت تولد نوزاد ـ دختر یا پسر ـ مستحب است موى سر او را تراشیده و به اندازه وزن موها طلا و نقره صدقه دهند.

-مکروه است قسمتى از موى سر نوزاد را تراشیده و قسمتى را باقى گذارند.

 

ختنه

۱➖ واجب است فرزند پسر ختنه شود.

۲➖ مستحب است ختنهء نوزاد را در روز هفتم انجام دهند.

۳➖ نوازدى که به طور مادرزاد ختنه شده باشد, اگر ختنه اش کامل باشد, لازم نیست او را ختنه کنند.

۴➖ نوزادى که به طور مادرزاد ختنه شده , مستحب است براى عمل کردن به سنت پیامبر به محل ختنه او تیغ بگذارنند. (

۵➖ کسى که کودک ـ مسلمان ـ را ختنه مى کند لازم نیست مسلمان باشد; زیرا کافر هم مى تواند کودک مسلمان راختنه کند.

 

 عقیقه

1- عقیقه , گوسفند یا حیوان دیگرى است که براى هر شخصى کشته مى شود.

2- گوسفند , گاو یا شتر در عقیقه کافى است ولى قوچ از همهء اینها بهتر است .

3- مستحب است عقیقه سالم و چاق باشد.

4- مستحب است عقیقهء پسر, حیوان نر و عقیقهء دختر, حیوان ماده باشد.

5- مستحب است عقیقه را روز هفتم تولد کودک بدهند و اگر از روز هفتم تأخیر افتاد, همچنان مستحب است , حتى اگر فرزند بالغ شد, و برایش عقیقه نداشته باشند, مستحب است خودش عقیقه را بدهد.

6- در عقیقه مى توانند گوشت خام یا پخته شده را تقسیم کنند, یا بپزند و گروهى از مؤمنین ـ حداقل ده نفر ـ رادعوت کنند و به آنها غذا بدهند.

7- مستحب است پا و ران عقیقه را به قابله (ماما) بدهند.

8- صدقه دادن قیمت عقیقه به جاى عقیقه کافى نیست .

9- مکروه است که پدر نوزاد یا یکى از عائلهء او از گوشت عقیقهء فرزندشان بخورند و مادر نوزاد نیز اگر از عقیقه نخورد به احتیاط نزدیکتر است .

10- در مورد آنچه در بعضى از روستاها رسم است که استخوان عقیقه را در پارچهء سفیدى پیچیده و دفن مى کنند مدرکى نیافتیم .

 

ولیمه

1- ولیمه دادن در تولد فرزند مستحب است .

2- لازم نیست ولیمهء تولد فرزند در روز تولد وى باشد, بلکه اگر چند روزى هم بگذرد مانعى ندارد.

3- ولیمه دادن براى ختنهء فرزند, نیز مستحب است .

منبع: حلیه_المتقین تحف العقول  

 


احکام کودک در هفته اول تولد

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا
بستن