حلوای نارنج مقوی نیروی جنسی

#حلوای_نارنج_مقوی_نیروی_جنسی

به آن حلوای بالنگ نیز گویند و بهترین حلواهاست و مقوی احشاء و موافق گرم مزاجان است.
پوست بالنگ خشک را بعد از گرفتن پوست بیرون و رفع تلخی آن، که قدری در آب جوشانیده باشند، نرم بکوبند و به دستور حلوای سیب با شکر سرخ یا عسل به قوام آورند و قدری آب نارنج که او را ترش کند، اضافه نمایند و بعد از جذب ترشی، مغز پسته بو داده به او مخلوط کنند. اگر به جای آب نارنج، آب لیمو یا آب ترنج کنند، پسندیده است و اگر قدری از پوست نارنج که شیرین کرده باشند ملحق سازند، مناسب تر خواهد بود و اگر به جای بالنگ، زردک را نرم پخته، به دستور به عمل آورند، در تقویت باه قوی تر و سنگین تر از حلوای سیب و نارنج است.

?منبع : رفع ناتوانی مقاربتی و گنجینه داروهای جنسی، محمد مهران فر، صفحه121

کدمطلب:970911 18PC

حلوای نارنج مقوی نیروی جنسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا