دستورات سلامتی از حکیم زکریای رازی: زمان خوردن

? دستورات سلامتی از حکیم زکریای رازی

? زمان خوردن (خوراک):

بهتر است هنگامى آدمى به خوردن روى بیاورد که سنگینى خوراک پیشین از میان رفته باشد و بخش زیرین شکم سبک شده و در آن هیچ گونه کشیدگى و جنبشى بجا نمانده و اشتها برانگیخته شده باشد. چنانچه اشتها برانگیخته شود، خوردن را به تأخیر نیاندازد مگر اشتهاى دروغین که در مست ها و کسانى که بدگوارند دیده مى شود. چنانچه آدمى اشتهاى خوردن پیدا کند و مست نباشد و از خوراک پیشین او گاه درازى گذشته باشد پس در این هنگام، باید بخوردن روى آورد و تأخیر نیاندازد زیرا این شیوه بهتر مى باشد.

چنانچه حالتى پیش آید که خوردن به تأخیر افتد تا اشتهاى برانگیخته شده اش از بین برود، شایسته است شربت گلاب و یا سکنجبین و یا آب گرم بنوشد و چیزی نخورد تا استفراغ کند یا دفع کند و یا اشتهاى او دوباره برانگیخته شود سپس به خوردن روى آورد.

خوب نیست که شکمبه آن اندازه از خوراک پر شود که کشیده و دراز شود و بسیار سنگین گردد و بیمار را به نفس تنگى دچار کند و اگر زمانى این حالت پیش آید بهتر است، پیش از پایین رفتن خوراک آن را بالا آورد و اگر چنین نشود باید به زمان خواب و سپس ورزش بیفزاید. همچنین چیزهایی بخورد که غذای خورده شده را سریع تر هضم کند و از اندازه ى خوراک وعده های بعد نیز کم کند.

بایسته است آدمى از خوراکى هاى دلخواهش به اندازه اى که همیشه بدان خو گرفته، بخورد مگر آنکه عادت او نادرست باشد و در این صورت بهتر است آرام آرام خود را از این عادت بد دور سازد.

کمترین بار خوردن براى یک آدم تندرست در شبانه روز یک بار است و بیشترین حالت آن دو بار و میانه ى آن سه بار در دو روز مى باشد. خوردن یک بار براى کسانى که لاغرند و دو بار براى تن تنومند و شاداب زیان آورست.

کسى که پرجنبش است و خیلى خسته مى شود به خوراک بیشتر و با ارزش خوراکى بالاتر نیاز دارد و بالعکس.

بهتر است آدمى خوراکى هاى را بخورد که سازگارى بیشتر با او دارد. چه بسا خوراکى پست براى گروهى از مردم سازگارتر با ایشان باشد نیازى نیست همانند دیگران از آن پرهیز کنند. چه بسا برخى خوراکى ها خوب ولى نازسازگار براى کسى باشد که نیاز است از آن دورى نماید. خوراکى هاى سازگارى که به خواست نزدیکتر باشد هرچند بد باشند براى بدن سازگارترند، مگر آنکه بسیار بد باشند.

شایسته نیست که به خوراکى هاى پست خو گرفته شود، چنانچه عادت شد، در پى خوردن آن به داروى روان کننده ى مناسب آن روى آورد تا خلط پستى که از آن خوراک پدیدآمده را بیرون راند. ولى در هنگام خوردن آن بهتر است به همراهش چیزى خورده و یا پس از آن چیزى آشامیده شود که مصلح آن باشد.

?چیزهایى که سبب اختلال هضم مى شود:

خوردن خوراکى هاى گوناگون با یکدیگر، خوردن خوراک سنگین تر پیش از خوراک شل تر و نرم تر، گوناگونى و تنوع خوراکها در یک وعده، پرخورى و به درازا کشیدن زمان خوردن (به گونه اى که فاصله آغاز خوردن و پایان آن بسیار باشد) باعث اختلال هضم می شود.

باید خوراک در زمستان گرم و در تابستان سرد باشد و خوراک خیلى گرم که از روى آتش برداشته شده را کنار گذاشته تا اندکى خنک شود. همچنین باید خوراکى که با برف و یخ سرد شده اند را نیز کنار گذارند و پس از مدتى بخورند.

همچنین شایسته نیست در هواى خیلى گرم و با حالت برافروختگى تن خوراک و آشامیدنى بسیار سرد خورده شود و چنانچه این گونه خوردن امکان نداشت باید خوردن در خانه هاى سرد و زمان هایى که پس از آن استراحت و خواب است انجام پذیرد.

 

کدمطلب:98032747


دستورات سلامتی از حکیم زکریای رازی: زمان خوردن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا