دستورات سلامتی از حکیم زکریای رازی: پرهیز از پرخوری و روی هم خواری

? دستورات سلامتی از حکیم زکریای رازی –

?پرهیز از پرخوری و روی هم خواری:

بهتر است از پرخورى و روی هم خوردن غذاها و خوردن پیش از هضم طعام دیگر دورى کند. اگر این پیش آمد در چند روز پیاپى روى دهد، باید داروى روان کننده(مسهل) سبک براى از میان بردن سنگینى و پاک سازى معده و روده و مجاری جگر، بکار برد؛ همچون معجون اطریفل کوچک آمیخته با أیاره و تربد و یا حب های ساخته شده از چاشنى های غذایی و حب صبر و مصطکى و جوارش به (روان کننده) و خرما و شهریارى و مانند آنها.

برخى مردم از خوراکى هاى سنگین بیشتر خوششان مى آید و خوراکى های سبک و زودهضم در معده آنها فاسد می گردد، اینان باید خوراکى های دیرهضم و سنگین بخورند تا غذا در معده شان تباه نشود و از آن سو هرکس افرادی که برعکس افراد بالا هستند باید خلاف آنها رفتار کنند؛ یعنی کسانی که غذاهای سنگین در معده شان تباه می گردد باید به غذاهای سبک روی بیاورند.

کسى که در تن او بیشتر اخلاطی پدید مى آید که آزاردهنده او است، بایسته است خوراک خود را بیشتر از آن گونه ای قرار دهد که خلطی متضاد با خلط آزاردهنده ایجاد کند یا از تولید خلط آزاردهنده پیشگیری کند.

کدمطلب:98032749


دستورات سلامتی از حکیم زکریای رازی: پرهیز از پرخوری و روی هم خواری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا