سرقت های علمی غرب از دانشمندان مسلمان – بخش اول

سرقت های علمی غرب از دانشمندان مسلمان[1]

وقتی پیامبران غرب دروغ می گویند

دکتر حمید شفیع زاده

* آیا واقعا قانون جاذبه را نیوتون کشف کرد؟!
* آیا کشفیاتی که به گالیله نسبت می دهند واقعا مال اوست؟!
و ….

یکی از معروف ترین این پیامبران دروغین نیوتن می باشد.

آنچه مسلم است این کشفیات نه از نیوتن و نه ازآن هیچ دانشمند غربی دیگری می باشد، چون این قوانین بارها در نوشته های دانشمندان اسلامی از جمله ابن سینا، ، امام فخررازی و هبه الله بغدادی بیان شده است. قرینه دیگری که  ثابت می کند کشفیات منسوب به نیوتن از دانشمندان مسلمان می باشد، علاقه شدید ویلیام ویستون دانشمند بزرگ فیزیک و ریاضیات و جانشین نیوتن در کمبریج به اسلام می باشد. ایشان به علت علاقه ای که به دانشمندان اسلامی داشت در سال ۱۷۰۹ میلادی از دانشگاه کمبریج اخراج شد. پرسشی که در این جا مطرح می شود چرایی علاقه شدید ویلیام ویستون به دانشمندان مسلمان می باشد. آیا جز این است که به خوبی می دانسته آنچه اشخاصی چون نیوتن میگویند متعلق به دانشمندان مسلمان می‌باشد

یکی دیگر از دانشمندانی که انصاف داشته و منبع اصلی یافته های خود را بیان کرده است آقای ارنست دوچسن پزشک فرانسوی می باشد. وی ۵۰ سال قبل از فلمینگ خواص پنی سیلین را در مقالات زیادی در اروپا انتشار داد. اما شما با کمال تعجب می بینید که کشف پنی سیلین به فلمینگ نسبت داده می شود. این تناقص شدید به خاطر چیست؟

جواب آن بسیار ساده است، این دانشمند اخلاق گرا آنقدر انصاف داشت که بگوید این کشف را از مسلمانان آموخته است.

قوانین نیوتن در کتاب های دانشمندان مسلمان آمده است:

قانون اول: جسم در حال سکون یا حرکت در خط مستقیم می باشد و تا نیرویی به آن وارد نشود حالتش تغییر نمی کند.

ابن سینا در کتاب «الاشارات و التبنیهات» : ،دفتر نشر الکتاب ۱۴۰۳هجری(ص۱۹۸) «همانگونه که می دانید هر جسم در طبع و حالت خاصی می باشد و از این حالت خارج نمی شود مگر اینکه یک عامل خارجی برروی آن تأثیر بگذارد» باز در همان کتاب می نویسد: «اذا کان شی ما یحرک جسماً و لاممانعه فی ذلک الجسم کان قبوله الاکبر حیث لامعاوقه اصلاً»- (آیه الله دکتر احمد بهشتی،غایت ومبادی(شرح نمط ششم از کتاب اشارات والتنبیهات)قم موسسه بوستان کتاب۱۳۸۲(ص۱۶۹))

«اگر نیروی بر جسمی وارد شود که موجب حرکت آن نشود مقدار نیرو چه کوچک باشد و چه زیاد تفاوتی ندارد چون که تغییری(کار) ایجاد نشده است».

همچنین در نوشته های اخوان الصفا رساله ۲۴ می خوانیم: «الاجسام الکلیات کل واحد له موضع مخصوص و یکون واقفاً فیها لایخرج الا بقسرقاسر» «همه اجسام در یک وضع مخصوص یا وضع بی حرکتی هستند مگر اینکه نیروی آنها را مجبور کند که از حالت بی حرکتی در بیایند» همچنین فخررازی در کتاب«المباحث الشرقیه فی علم الالهیات و الطبیعیات» می نویسد: «طبیعه کل عنصر تقتضی الحرکه بشرط الخروج عن الخیر الطبیعی والسکون شرط المحصول علی الحیز الطبیعی»

«هر شی بطور طبیعی در حالت خود (حرکت یا سکون می باشد واز آن حالت خارج نمی شود مگر اینکه نیروی به آن وارد شود» باز در همان کتاب امام فخررازی می گوید: «و قد بینا ان تجدد مراتب السرعه و البطء یحسب تجدد مراتب المعاوقات الخارجیه و الداخلیه» «تجدید مراتب(اندازه) سرعت و کندی(شتاب منفی) جسم به شدت مقاومت های داخلی وخارجی جسم بستگی دارد».

قانون دوم: سرعت هر جسمی در هنگام حرکتش با آن قدرتی که روی آن مؤثر است متناسب است.

امام فخرالدین رازی در کتاب المباحث المشرقیه می گوید:

«اختلاف حرکت در دو جسم به دلیل خود شی نیست بلکه به علت مقدار نیروی است که بر آنها وارد می شود مقدار انرژی جسم بزرگ در حال حرکت نسبت به جسم کوچکتر بیشتر است به دلیل اینکه جسم کوچک در جسم برزگ هم وجود دارد و آنچه در کوچکتر وجود دارد به مقدار بیشتر در جسم بزرگتر وجود دارد».

همچنین ایشان در مورد مقاومت هوا در جائی از همین کتاب می نویسد:

«مقدار مقاومت هوا برروی اجسام بزرگ و کوچک متفاوت است این نه به خاطر خود جسم بلکه به علت تفاوت مقدار اصطلاک هوا برروی اجسام می باشد که در جسم بزرگتر بیشتر است»

این همان قانونی می باشد که گالیله از ایشان اقتباس کرده است و در آزمایش معرف رها کردن یک پر و یک چکش از برج پیزا این موضع را به نمایش می گذارد.

قانون سوم: هر عملی عکسی العملی به دنبال دارد که مخالف آن و مساوی آن است.

ابن برکات هبهالله بغدادی در کتاب «المعبر فی الحکمه» می نویسد: «این الحلقه المتحاذبه بین المصارعین لکل واحد مین المتجاذبین فی جذبها و قوه مقاومه لقوه الاخر ولیس اذا غلب احدهما فجذبها نحوه تکون قد خلت من قوه جذ الاخر، بل تلک القوه موجوده مقهوره و لولاه ها لما احتاج الاخر الی کل ذلک الجذب» و امام فخر رازی در کتاب المباحث المشرقیه می نویسد: «الحلقه التی یجزبها جاذبان متساویان حتی وقفت فی الوسط لاشک ان کل واحد منها فعل فیها فعلاً معوقا بفعل الاخر»

حلقه (شی) که بین دو نیروی متضاد ساکن می ماند به علت این است که هر دو نیروی وارد بر جسم مساوی و مخالف هم هستند.

از گفته های هبهالله بغدادی و فخر الدین رازی غیر از قوانین نیوتن و گالیله موضوع کار با مدارهای مغناطیسی هم آشکار می شود. مثالها و شرح های آنها نشان می دهد که آنها برروی مدارهای مغناطیسی هم کار کرده اند. شاید برای شما عجیب باشد ولی برق و باتری از دو هزار سال پیش در ایران وجود داشته و دانشمندان ایرانی و مسلمان با خاصیت های شیمیائی و الکتریکی برق کاملاً آشنا بوده اند. امام فخرالدین رازی در کتابهایش به بسیاری از مسائل علمی که بعداً نیوتن و کالیله و دیگران از او اقتباس نموده اند اشاره کرده است. حتی فخرالدین رازی به خاصیت موجی بودن نور اشاره کرده است؛ همان موضوعی که بعدها شخصی به نام ماکس پلانک در غرب به آن اشاره می کند. تمام قوانین و کشفیاتی که کپلر، کوپرنیکوس و تیکو براهه و … انجام داده اند، از آثار دانشمندان اسلامی همچون ابومعشر بلخی و البتانی، ابن هیثم اهوازی، ابوریحان بیرونی و… می باشد و این نکته ای است که برخی از دانشمندان غربی به آن معترفند.

آنچه آلبرت کبیر دارد(یکی از بزرگترین دانشمندان پیشتاز در اروپا که به لقب کبیر از او یاد می کنند) همه از ابن سینا می باشد؛ در واقع او شارح آثار ابن سینا در فلسفه و طبیعیات بوده است. چنانچه دیوید. سی. لیندبرگ به گونه ای محترمانه به این مسئله اعتراف می کند و می گوید« آلبرت کبیر به شدت به ابن سینا متکی بود». وابستگی آلبرت کبیر به نوشته های ابن سینا به حدی بود که حتی توصیف ابن سینا از جفتگیری کبکها را با اضافه کردن بعضی از مشاهدات شخصی در کتابهایش می نویسد

اولین کسی که متوجه شد خورشید مرکز منظومه شمس می باشد، ابوالسعید سجزی ستاره شناسی معرف سیستانی می باشد. او در مکاتباتی که با ابوریحان بیرونی داشت، این نکته را ثابت می کند و حتی برای ابوریحان بیرونی اسطرلابی می سازد که برمبنای مرکزیت خورشید طرح ریزی شده بود.›› (نصر حسین،علم وتمدن دراسلام،ترجمه احمدآرام، تهران انتشارت علمی وفرهنگی۱۳۴۸(ص۱۳۳))

آری مسلمین هفت قرن از دانشمندان غربی جلوتر بودند یا در واقع باید گفت اروپا بعد از هفت قرن تازه متوجه شد که دانشمندان مسلمان چه گفته اند. زیرا آنها اصلاً تمدنی نداشته اند! البته غرب به دروغ ریشه های تاریخ علم را به یونان و کلدان و دیگر جاها نسبت می دهد

تیکوبراهه اولین رصدخانه مطرح را در اروپا در هلند بنیان نهاد. طول قوس رصدخانه او ۳ الی ۴ متر بوده. در صورتیکه چند قرن قبل از او ” الغ بیک” رصدخانه ای در سمرقند می سازد که طول قوس رصدخانه آن ۴۰ متر بوده است. آن هم چند صد سال پیش از تیکوبراهه. رصدهای ” الغ بیک” بقدری دقیق بوده است که رصدهای او تا سال۱۹۱۲ مورد استفاده دانشمندان غربی بوده است

۱- دانشمندان غربی تا حدود سال۱۸۰۰ میلادی عموماً فقط کتابهای دانشمندان اسلامی را ترجمه کرده وشرقیات و اسلامیات آن را حذف کرده و بنام خود چاپ نموده اند. نمونه بارز آن قوانین نیوتن می باشد

۲- بیش از صدها کلمه علمی موجود در زمانهای اروپائی بخصوص آلمانی و انگلیسی و فرانسه و ایتالیائی و اسپانیائی ریشه عربی یا فارسی دارد. این در حالیست که بعد از سال۱۸۰۰ میلادی در اروپا صدها کلمه و لغت عربی یا فارسی از زبان های آنها حذف شده است، برطبق بعضی از منابع تعداد این لغات بیش هزار عدد می باشد.

۳- بسیاری از دستگاه های که غربی ها مدعی ساخت آنها هستند قبلاً به وسیله مسلمین ساخته شده است از جمله این وسایل می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱-موتور بخار ۲- توپ ۳- هواپیما ۴- زره پوش ۵- تفنگ ۶- موشک ۷- راکت ۸- نارنجک ۹- ساعتهای آبی، آفتابی و مکانیکی ۱۰- انواع روبات و آدمک ۱۱- وسایل چاپ ۱۲- آسیاب های بادی ۱۳- انواع پمپ های آبی پیستونی ۱۴- انواع عدسی ۱۵- تلکسوپ ۱۶- پروجکشن ۱۷-دوربین عکاسی ۱۸- قطب نما ۱۹- کلیه وسایل نجوم و رصد ۲۰- عینک ۲۱- صابون ۲۲-الکل ۲۳- شیرهای یک طرفه ۲۴- نفت سفید ۲۵- بنزین ۲۶- کنسرو غذا ۲۷- قهوه ۲۸- قرص و کپسول ۲۹- الگزیر ۳۰- چرخ لنگ ۳۱- انواع چرخ دنده ۳۲- پنی سیلین ۳- الانبیق ۳۴- بالون ۳۵- فلاکس ۳۶- پارافین ۳۷- دستگاههای تقطیر ۳۸- دستگاههای تصعید ۳۹- اثال ۴۰- قانون(ابزار موسیقی) ۴۱- رباب ۴۲- گیتار ۴۳- ماندلا ۴۴- ماندلین ۴۵- پاندرا ۴۶- ربک ۴۷- روبیه ۴۸-فلوت ۴۹- نفیر ۵۰- سورنای ۵۱- طنبور ۵۲-نقاره ۵۳- باطری برق ۵۴- ترمومتر ۵۵- وسایل اندازه گیری حجم ۵۶- وسایل اندازه گیری جرم ۵۷-ترازوهای دقیق ۵۸- دستگاههای تراش بسیار بزرگ تا قطر ۱۰ متر ۵۹- آونک ۶۰- سرنگ تزریق ۶۱- نخ بخیه قابل جذب ۶۲- نخ بخیه غیر قابل جذب۶۳- لامپ الکتریکی ۶۴- تمام ابزارهای دستی مخصوص جراحی و…

۴- تاریخی که غربیها از گذشته خود بخصوص یونان به خورد مردم می دهند، کذب محض است. غربی ها برای اینکه یک پیشینه ی علمی برای خود دست و پا کنند، دست به جعل بسیاری از حقایق تاریخی نموده اند، بسیاری از دانشمندان منسوب به یونان و کتابهای آنها هیچ ربطی به یونان ندارد و نشأت گرفته از تمدن ایران می باشد.

۵- پایه گذار دانشگاههای امروزی و بخصوص روش تحقیق و پژوهش در مسائل علمی ازفرمایشات حضرت امام محمد باقر (ع) و امام صادق(ع) نشأت گرفته که این روش در زمان امام صادق(ع) به اوج خود رسید و بعد از این انقلاب فرهنگی و علمی بود که جهان اسلام به سرعت مراحل ترقی مدارج علمی را پیمود و جهان را به شدت تحت تأثیر خود قراد داد.

۶- حرکت کاملاً برنامه ریزی شده ای در سطح گسترده در تمام دنیا از چهار قرن پیش سعی در نابود کردن اسناد و مدارک سابقه علمی کشورهای اسلامی و بخصوص ایران دارد که هدف آن نابود کردن و خالی کردن هر گونه نشانه علمی اعم از کتاب، آثار تاریخی، آثار هنری و فرهنگی و بخصوص صنعتی گذشته می باشد.

۷- بسیاری از مناطق جهان از جمله آمریکا، جزایر جاوه و سوماترا برای اولین به وسیله مسلمانان و ایرانیان کشف شده است، آثار تمدن شبه ایرانی به شدت در میان بومیان آمریکا جنوبی به خصوص اینکاها وجود دارد.

۸- تا سال ۱۸۶۳ نصف النهار مبدأ از شهر زابل(زوال یا نیمروز) می گذشت. کلاً غربیها تا سال ۱۸۲۰ میلادی قادر به نقشه کشی دقیق نبوده و بیشتر نقشه های آنها کپی از نقشه های اسلامی می باشد در سال ۱۸۶۳ کنگره ای در اروپا برگزار می شود و نصف النهار مبدأ از شهر زابل ایران به رصدخانه سلطنتی انگلیس واقع در روستای گرینویچ در حاشیه شهر لندن منتقل می کنند.

۹- جریان خزنده ای با برنامه دقیق از طرف استعمار پیر انگلیس طی چند قرن گذشته سعی در حذف فرهنگ اسلامی ایرانی و بخصوص زبان فارسی داشته است و بسیاری از حوزه های نفوذ این زبان را از بین برده است. زبان فارسی در گذشته از یوگسلاوی تا شرقی ترین مناطق جهان یعنی مالزی و اندونزی و چین و هند زبان اول یا دوم آن منطقه بوده است. آبوگویچ شاعر آلبانیای قرن نهم در بیت زیبائی می گوید: رخت ز آه دلم گر نهان کنی چه عجب کسی چگونه نهد شمع در دریچه باد کلاً هند بسیاری از آثار تاریخی خود را از فرهنگ و تمدن فارسی دارد.

سرقت علمی از جهان اسلام توسط کشورهای غربی[2]

کتاب سوزی در ایران و مصر توسط مسلمان ها، دروغی بیش نیست؛ به جهت آنکه حقیقت اصلی را کتمان نموده و تصویری تاریک از اسلام در اذهان عمومی ایجاد نمایند. این دروغ توسط خودغربی ها و عوامل وابسته شان منتشر شده تا با فرافکنی واقعیتی مهم را پنهان نمایند و آنهم اینکه کشورهای غربی در طول چند قرن در کشورهای اسلامی توسط عوامل خود اقدام به خرید و یا سرقت کتب و تالیفات علما و دانشمندان اسلامی نموده اند و در اکثر شهرهای مهم اسلامی مامورینی داشتند که به این کار اقدام می کردند که بعنوان نمونه می توان به ماجرای آیت الله مرعشی نجفی اشاره کرد که با قبول نماز و روزه ی استیجاری تنها نسخه باقی مانده از یک کتاب را خرید و اجازه نداد تا آن کتاب به دست مامور انگلیسی بیفتد. هدف آنها این بود تا با این کار آن متون را ترجمه کرده و در اختیار دانشمندان خود قرار دهند تا آن پیشرفت ها را به نام خودشان ثبت نموده و موجبات پیشرفت خود را هم فراهم نمایند. که بعنوان نمونه باید به ترجمه کتب ابن سینا در چند قرن قبل در اروپا اشاره کرد که در مراکز علمی خود و در سطوح عالیه سال های متمادی آنها را تدریس می نمودند. باید به این موضوع اشاره نمود که متاسفانه بخش قابل توجهی از این کتاب ها در راه انتقال به غرب و یا در جنگ های داخلی اروپا از بین رفتند. هدف دیگر غربی ها، محروم کردن مسلمین از گنجینه های فکری و علمی خود بوده تا آنها را عقب نگه داشته و از شناخت درست تمدن اسلامی توسط نسل های بعدی جلوگیری نمایند. دلایلی وجود دارد که غربی ها برخی از کتاب های ارزشمند اسلامی که هیچ نسخه ای از آنها در کشورهای اسلامی موجود نیست را در اختیار دارند، و از افشای آنها خودداری می کنند. لطمه ای که غربی ها از لحاظ علمی و فکری به تمدن اسلامی زدند، بسیار سنگین تر از لطمه ای بود، که حمله مغولها بوجود آورد. مثلا در جنگ های اندلس و جنگ های صلیبی در بیت المقدس مراکز علمی و کتابخانه های بزرگی که در آنها وجود داشت، به آتش کشیده شدند و چیزی از آنها باقی نماند. در تاریخ آمده که تنها در یکی از کتابخانه های شهر قرطبه در اندلس(اسپانیا) حدود ششصد هزار جلد کتاب وجود داشته است در حالی که تمام نسخ خطی اسلامی موجود در اسپانیای امروز پنج هزار جلد نمی شود! که آنها هم در دوره استعمار به سرقت رفته اند و مربوط به تمدن اندلس نمی شوند. در جنگ های اندلس و جنگ های صلیبی جنایت های رعب انگیز و وحشیانه ای در مورد مسلمانان صورت گرفت و مسلمانان یا باید از اسلام دست برمی داشتند و مسیحی می شدند و یا به فجیع ترین شکل به قتل می رسیدند. اساسا دادگاه های تفتیش عقاید نیز به همین دلیل بوجود آمد که بتوانند افرادی که در باطن و بصورت مخفیانه مسلمان هستند باقی مانده اند، شناسایی شده و کشته شوند. و به همین دلیل گالیه محکوم به مرگ شد؛ چون حرف مسلمانان را بیان می کرد که اعتقاد داشتند زمین گرد است.

[divider]

[1] http://www.eslamteb.com مقاله به قلم دکتر حمید شفیع زاده و مندرج در سایت مجله طب اسلامی

[2] http://www.aghl14.blogfa.com برگرفته از سایت عقل

منابع:
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ،  زین العابدین قربانی.
 تاریخ و تمدن اسلام ، جرجی زیدان.

[box type=”note”] گردآوری: هیات تحریریه احیای سلامت [/box]

‫۲ دیدگاه ها

  1. البته این رو اضافه کنم که چیزی به اسم جاذبه وجود نداره همه چیز به چگالی ربط داره و نیرویی به اسم جاذبه وجود نداره فقط نیوتون نیروی جاذبه رو ساخت تا بگه زمین کره است
    این سایت رو مطالعه کنید:
    flatearthfarsi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا