شرح اعضای تناسلی: رحم

?نکته های شنیدنی?
#اعضای_تناسلی
#رحم
?چون در کتاب ناباروری و منع باروری در پزشکی ایرانی به ساختمان رحم پرداخته ایم، در اینجا تنها به ذکر نکاتی از رحم که با بارداری مرتبط است بسنده می شود.
?رحم عضوی است در داخل و در پایین و اسفل بدن که فضول دفع شده (دم طمث) به راحتی به سوی او روان گردد. این فضول مختص به عضوی خاص نبوده و از تمام اعضا توسط شرایین فراوان به رحم می رسد.
این عضو ناچار باید جرمی قوی داشته باشد برای نگهداری جنین و محافظت از آفات، به گونه ای که در اثر افزایش حجم و سنگین شدن جنین دچار پارگی نگردد.
رحم دارای جوهری سپید، نرم و متخلخل است که بی حس بوده تا از ثقل جنین اذیت نشود.
اگر ثخین (سطبر و سخت) بود، موجب مزاحمت دیگر اعضا می شد و امکان بزرگ شدن آن با رشد جنین نبود. بنابراین، جرم آن دو غشاء دارد.
یکی از آنها در داخل است که عروق فراوانی در آن وجود دارد.
دهانه های رگ ها چون مغاک (حفره های کوچک) است که غشاء جنین در حاملگی به این مغاک ها می پیوندد و می چسبد.
غذای جنین از این باره می رسد که آن را (نقر رحم) می گویند و ساختمان آن عصب بیشتری دارد و با جنین ملاقات می کند این غشاء به جهت رساندن غذا، نسیم و روح به جنین.
رحم ساختمان لیفی دارد و حاوی لیف های جاذبه، ماسکه و دافعه یعنی لیف های طولی، عرضی و مورب است.
کمی نیز مایل به خشونت و زبر است تا موجب امساک منی (نگاه داشتن) و مانع انزلاق (لغزیدن) آن شود. سرخی طمث در این لایه دیده می شود.
این لایه هنگام حیض سطبرتر و ضخیم شده و وقت پاکی پژمرده و نازک می گردد.
ساختمان آن به گونه ای است که سیلان دم طمث (جاری شدن خون حیض) در زمان حمل، به شکل مستمر بر حسب نیاز و کم کم به جنین برسد.
اورده آن در وقت حمل، غذا را به سوی جنین حمل می کنند. شرایین نیز حمل ارواح حیوانیه و حرارت غریزی را به سوی جنین به عهده دارند.
این عضو بین اعضای لینه (نرم) قرار گرفته است تا بتوانند بزرگ شدن آن را در اثر حاملگی تحمل نمایند.
ساختمان آن به گونه ای است که منفذی جهت ورود منی و در آخر حمل برای خروج جنین دارد.
این منفذ در قسمت پایین بدن و رو به پایین است و سنگینی جنین به خروج از آن کمک می نماید.
◾اسفل: پایین تر
◾شرایین: شریان
◾متخلخل: دارای سوراخ و خلل و فرج
◾ثقل: سنگینی
◾اورده: رگ
◾ارواح حیوانیه: غریزی
◾حرارت غریزی: حرارت ذاتی

کدمطلب:‌980209  2PC


 شرح اعضای تناسلی: رحم

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا
بستن