شعار بد بودن روغن حيواني از كجا آمد؟

ابتدا غربي ها بودند كه اين شعار را مطرح ساختند و پزشكان ما نيز با استناد به مقالات آنها اين شعار را مطرح نمودند؛ بدون آنكه در داخل كشور خودمان تحقيقي در اين رابطه انجام دهند. امّا غربي ها منظورشان از روغن حيواني چيست؟ آنها از گوسفند و گاو كمتر روغن مي گيرند. عمده منبع روغن حيواني غربي ها، خوك، نهنگ و فك دريايي است؛ كه هر سه ي آنها از نظر اسلام، حرام گوشت مي باشند و روغن حاصله از آنها نجس مي باشد. امّا پزشكان ما بي توجّه به اين مسأله، سخنان غربي را در مورد روغن حيواني ايراني هم تعميم مي دهند. البته مقصّر هم نيستند. چون در دانشگاه آنها درس خوانده بودند و با آن فرهنگ بزرگ شده بودند. پزشكان بعدي را هم همان پزشكان قبلي تربيت نمودند.

 توطئه اي حساب شده براي بد نام كردن روغن حيواني

زماني كه روغن نباتي به شكل صنعتي آن گسترش يافت، كسي به آن اقبالي نداشت. افراد مثلاً هفتاد، هشتاد ساله ها يادشان هست كه آن زمان، وقتي كسي روغن نباتي مي خريد، موقع بردن به خانه قايم مي كرد كه تا همسايه ها نبينند كه روغن نباتي مي خورد. لذا ملاحظه مي كنيد كه حتّي هنوز هم كه پيرمردها مي خواهند از جوانهاي امروزي و تنبلي و ضعف بدني آنها انتقاد كنند، مي گويند: تقصير خودشان نيست؛ نسل روغن نباتي هستند.

كارخانجات روغن نباتي براي غلبه بر اين فرهنگ مردمي، دست به دامن علم شدند؛ و با تحقيقات ساختگي مدّعي شدند كه روغن حيواني مضرّ است و روغن نباتي رايج، مفيد مي باشد؛ و با همين ترفند روغن حيواني را به نفع روغن نباتي مغلوب ساختند.

کدمطلب:9811843


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا