صرع و علاج آن

#صرع

♦️سده غیر تام باشد که در بطون دماغ و مجاری اعصاب حادث شود و مانع از نفوذ روح نفسلنی شود و جمیع اعصاب متشنج گردد و سبب آن خلطی بود که در تجویف دماغ حادث شود پس اگر از بلغم بود بسیاری کف بود در فم در حالت صرع.

علاج:

علاج آن بعد از نضج، تنقیه به حب ایاره و حب قوقایا و مطبوخ تربد و حقنه ها کنند و این حب مفید بود: صبر زرد نیم مثقال، انیسون، حب النیل از هر یک نیم مثقال، شحم حنظل و نمک هندی از هر یک دانگی، مقل نیم مثقال، کتیرا و مصطکی از هر یک دانگی کوفته و بیخته به آب رازیانه بسرشند و حب سازند، و میل نمایند به قدر یک مثقال مکرر و مصروع از گرما و سرما و جماع و نظر در آب روان و جای بلند و مکث در حمام و تناول مبخرات و ترشی ها احتراز نماید.

?منبع: حدیقه الطب/ ص ۳۹/ عبدالجوادبن ابوالقاسم اصفهانی.

کدمطلب:‌ 970329  24pc‌

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا