آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / صرع و علاج آن
صرع و علاج آن

صرع و علاج آن

#صرع

♦️سده غیر تام باشد که در بطون دماغ و مجاری اعصاب حادث شود و مانع از نفوذ روح نفسلنی شود و جمیع اعصاب متشنج گردد و سبب آن خلطی بود که در تجویف دماغ حادث شود پس اگر از بلغم بود بسیاری کف بود در فم در حالت صرع.

علاج:

علاج آن بعد از نضج، تنقیه به حب ایاره و حب قوقایا و مطبوخ تربد و حقنه ها کنند و این حب مفید بود: صبر زرد نیم مثقال، انیسون، حب النیل از هر یک نیم مثقال، شحم حنظل و نمک هندی از هر یک دانگی، مقل نیم مثقال، کتیرا و مصطکی از هر یک دانگی کوفته و بیخته به آب رازیانه بسرشند و حب سازند، و میل نمایند به قدر یک مثقال مکرر و مصروع از گرما و سرما و جماع و نظر در آب روان و جای بلند و مکث در حمام و تناول مبخرات و ترشی ها احتراز نماید.

📚منبع: حدیقه الطب/ ص ۳۹/ عبدالجوادبن ابوالقاسم اصفهانی.

کدمطلب:‌ ۹۷۰۳۲۹  ۲۴pc‌

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *