فوائد سویق

#فوائد_سویق

استخوان ها را نیرومند می سازد.
1. از امام صادق (ع) داریم:« سویق گوشت را می رویاند و استخوان را محکم می کند.»

شانه ها را نیرومند می سازد.
2. در روایتی از امام صادق (ع) آمده است:« هر که چهل بامداد سویق بنوشد، #شانه هایش نیرومند گردد.»

ساق ها را تقویت می کند.
3. روایت شده که امام ابوالحسن (ع) فرمودند:« هر گاه سویق را هفت بار بشویی و آن را از ظرف به ظرف دیگر بریزی، تب را از میان می برد و ساق ها و قدم ها را نیرومند می سازد.»

حرارت را خاموش می سازد .
4. در روایت آمده است:« هر گاه #سویق_خشک را صبحانه بنوشد، #حرارت را خاموش می کند و صفرا را آرامش می بخشد.»

نوشته های مشابه

پوست را لطیف می کند.
آمیزش_جنسی را فزونی می بخشد .
5. از امام صادق (ع) آمده است:« نوشیدن سویق با روغن زیتون، گوشت را می رویاند ، استخوان را نیرومند می سازد، پوست را لطیف می کند و نیروی جنسی را می افزاید.»

برای کودکان سودمند است.
6. امام صادق (ع) فرمودند:« به کودکانتان در کودکی ایشان سویق بنوشانید که این غذا گوشت را می رویاند و #استخوان را نیرومند می سازد.»

پدر و مادر بنوشند تا فرزندی نیرومند بدنیا آورند.
7. مردی خدمت حضرت صادق (ع) عرض کرد: برای ما نوزادی بدنیا می آید که ناتوان است. حضرت فرمودند:« چه چیز تو را از سویق باز می دارد ؟ آن را بنوش و به خانواده ات نیز دستور بده که به آن را بنوشند، زیرا سویق گوشت را می رویاند، استخوان را نیرومند می سازد و تنها نوزادی نیرومند برایتان زاده می شود.»

منابع: 
?1. الکافی،ج۶،ص۳۰۵ ،ح۲ و المحاسن،ص۴۸۸،ح۵۵۵
?2.الکافی،ج۶،ص۳۰۵، ح۱۲ و المحاسن،ص۴۹۰،ح۵۶۹
?3. الکافی،ج۶،ص۳۰۶، ح۹،و المحاسن،ص ۴۸۹،ح۵۶۸
?4.الکافی،ج۶،ص۳۰۶،ح۳
?5.الکافی،ج۶،ص۳۰۶،ح۷ و المحاسن‌،ص ۴۸۸،ح ۵۶۰
?6. المحاسن،ص ۴۸۹،ح۵۶۴
?7. طب الایمه ،ص۸۸ و المحاسن،ص۴۸۸،ح۵۶۱


فوائد سویق

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا