معرفی طبیبان: جبرئیل کحّال اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / معرفی طبیبان: جبرئیل کحّال
معرفی طبیبان: جبرئیل کحّال

معرفی طبیبان: جبرئیل کحّال

جبرئیل کحّال

کحّالی نامدار بود و به خدمت مأمون خلیفه پیوسته می رسید. در هر ماه، یک هزار درهم مرسوم او بود و مأمون رااز سبک دستی او خوش آمدی. هر بامداد که مأمون از نماز غداه [۱] فارغ گشتی، اوّل کسی که نزد وی آمدی کحّال می بود. اولا، اجفان [۲] اورا بشستی. پس، چشمان او را سرمه کشیدی. هم چنین، بعد از خواب قیلوله همین خدمت به جای آوردی.

عاقبت منزلت او نزد مأمون ساقط شد. سبب آن بود که حسینِ خادم بیمار شد. یاسرِ خادم می خواست او را عیادت کند. فرصتی نمی یافت تا برخورد به جبرئیل، در وقتی که جیرئیل از حجرۀ خاص مأمون بیرون می آمد. یاسر پرسید:

خلیفه بر چه حال است؟

او خبر داد:

اینک وی را خوابش ربود.

یاسر فرصت جُست که به عیادت حسین برود، هنوز برنگشته بو که مأمون بیدار شد و چون یاسر حاضر گشت، خلیفه سبب غیبت پرسید. یاسر گفت:

چون شنیدم که امیرالمؤمنین استراحت خواب فرموده، در آن فرصت خواستم حقّ عیادت حسین به جای آرَم.

مأمون پرسید:

چگونه دانستی که من در خوابم؟

گفت:

جبرئیل مرا خبر داد.

پس مأمون ، وی را احضار فرمود و گفت:

ما تورا کحّال خود اخذ کرده ایم یا حامل اخبار؟ برو از این خانه بیرون!

جبرئیل گوید:

در مقام تضرّع آمدم و مذکر حقوق خدمت شدم.

گفت:

رعایت خدمت را همین بس که هر ماه صد و پنجاه درهمش بدهند و دیگر او را به حضور خدمت نگذارند.

و بر این حال بماند تا وفات یافت.

 


[۱]  غداه: زمانی بین طلوع فجر و طلوع آفتاب را غداه می گویند.

[۲]  اَجفان: پلک های دو چشم.

 

گردآوری: هیات تحریریه احیای سلامت 

خط مشی احیای سلامت در بازنشر مطالب مندرج در دیگر منابع

معرفی طبیبان: جبرئیل کحّال

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *