نقش آمالگام دندانی در سمیت جیوه در زنان

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران)، دکتر عباس اسماعیلی ساری (گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، دکتر فرید زایری(گروه پیراپزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی)
زمینه و هدف: با در نظر گرفتن مصرف گسترده آمالگام به عنوان ماده ترمیمی در دندان پزشکی و با توجه به اثرات سمیت جیوه که حدود 50% از آمالگام دندانی را تشکیل می دهد، مطالعه میزان آزاد سازی جیوه در افراد دارای دندان های پرکرده با آمالگام ضروری به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مطالعه میزان جیوه آزاد شده ناشی از تعداد دندان های پرشده با آمالگام در مو و ناخن جمعیتی از زنان معمولی ساکن در مشهد می باشد.
روش بررسی: به این منظور از دو بافت مو و ناخن 40 نفر از زنان که از الگوی تغذیه ای مشابهی به لحاظ مصرف ماهی برخوردارند. نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته است. مقادیر جیوه نیز توسط دستگاه آنالیز پیشرفته جیوه AMA 254LECO استاندارد شماره ASTM,D-6722 اندازه گیری شد.
یافته ها: طبق نتایج این پژوهش، میانگین غلظت جیوه مو برابر با 816% و در ناخن 996% mg/kg به دست آمد. به طوریکه غلظت جیوه در ناخن به طور معنی داری بالاتر از مو بود (p=0/001). طبق یافته های به دست آمده زنانی که پنج دندان پر شده و یا بالاتر دارند، نسبت به افراد با کمتر از پنج دندان پر شده با آمالگام ، به طور معنی داری جیوه بالاتری در مو و ناخن دارند(p=0/001).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، میانگین غلظت جیوه در موی و ناخن زنان از حداکثر مقدار پذیرفتنی جیوه در موی انسان توسط WHO، که mg/kg 6 تعیین شده است، کمتر به دست آمد، همچنین مقدار جیوه در ناخن زنان به طور معنی داری بالاتر از مو بود که می تواند به دلیل تفاوت در ترکیب شیمیایی مو و ناخن با استفاده از مواد آرایشی در ناخن توسط زنان باشد.
شایان ذکر است که دانشمندان بومی ایران یکی از بهترین روش ها رار برای دفع جیوه در مصرف انار به اشکال مختلف می دانند ( به شکل دانه انار، رب انار، آب انار، آش انار و …) که دستوری قطعی در دفع آن از بدن می باشد.

                                                                                  مؤسسه پژوهشی درمانی
                                                                   احیای طب جامع ایرانیان (واحد رصد و پژوهش)

نوشته های مشابه

‫۶ دیدگاه ها

  1. با عرض سلام وخسته نباشید.
    لطفا مطب دندانپزشکی در تهران که از کامپوزیت برای پر کردن دندان استفاده میکند معرفی کنید.
    با تشکر
    موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا