آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نوشیدن زیاد آب؛ خوب یا بد؟
نوشیدن زیاد آب؛ خوب یا بد؟

نوشیدن زیاد آب؛ خوب یا بد؟

با فاصله گرفتن مردم ما از فرامین معصومین علیه السلام و سبک زندگی اسلامی بیماری ها هم در جامعه بیشتر شده است. توجه داشته باشید که نوشیدن زیاد آب منشأ بسیاری از بیماری ها من جمله نزله و ام اس و…  می باشد.
نکته ای که هست یک عده می گویند پس چرا  پزشکان طب جدید می گویند زیاد آب بنوشید، چرا در تلویزیون سفارش می کنند به نوشیدن زیاد آب؟؟
شاید پاسخ در این نکته نهفته است که منابع طب جدید؛ اروپا و یهود است و نه احادیث معصومین علیهم السلام.
ملاک ما احادیث و معصومین علیهم السلام هستند.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
۱٫ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﻟﺎ ﺗُﻜﺜِﺮ ﻣِﻦ ﺷُﺮﺏِ ﺍﻟﻤﺎﺀِ؛  ﻓَﺈِﻧﱠﱠﻪُ ﻣﺎﺩﱠﱠﺓٌ ﻟِﻜُﻞﱢﱢ ﺩﺍﺀٍ. [۱]
 ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﺁﺏ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﻮﺵ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺮ ﺩﺭﺩﻯ ﺍﺳﺖ.
۲٫ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﻟَﻮ ﺃﻥﱠﱠ ﺍﻟﻨّﺎﺱَ ﺃﻗَﻠّﻮﺍ ﻣِﻦ ﺷُﺮﺏِ ﺍﻟﻤﺎﺀِ، ﻟَﺎﺳﺘَﻘﺎﻣَﺖ ﺃﺑﺪﺍﻧُﻬُﻢ. [۲]
 ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻡْ ﻛﻤﺘﺮ ﺁﺏ ﻣﻰ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ، ﺑﺪﻥ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ.
۳٫ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﻣَﻦ ﺃﻗَﻞﱠﱠ ﻣِﻦ ﺷُﺮﺏِ ﺍﻟﻤﺎﺀِ، ﺻَﺢﱠﱠ ﺑَﺪَﻧُﻪُ. [۳]
ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻤﺘﺮ ﺁﺏ ﻣﻰ ﻧﻮﺷﺪ، ﺗﻨﺪﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ.
 ۴٫ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﺃﻗﻠِﻞ ﻣِﻦ ﺷُﺮﺏِ ﺍﻟﻤﺎﺀِ؛ ﻓَﺈِﻧﱠﱠﻪُ ﻳَﻤُﺪﱡﱡﻛُﻞﱠﱠ ﺩﺍﺀٍ، ﻭَ ﺍﺟﺘَﻨِﺐِ ﺍﻟﺪﱠﱠﻭﺍﺀَ ﻣﺎ ﺍﺣﺘَﻤَﻞَ ﺑَﺪَﻧُﻚَ ﺍﻟﺪّﺍﺀَ.[۴]
ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﻛﻤﺘﺮ ﺁﺏ ﺑﻨﻮﺵ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﺭﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﻛﺸﺪ. ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺖ ﺗﺎﺏ ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﭙﺮﻫﻴﺰ.

منابع:
 ( ۱) ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﺝ ۶، ﺹ ۳۸۲، ﺡ ۴، ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ، ﺝ ۲، ﺹ ۳۹۷، ﺡ ۲۳۸۴، ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻟﺄﺧﻠﺎﻕ، ﺝ ۱، ﺹ ۳۴۰، ﺡ ۱۰۹۸ ﻭ ﻓﻴﻬﻤﺎ« ﺇﻳّﺎﻙ ﻭ ﺍﻟﺈﻛﺜﺎﺭ» ﺑﺪﻝ« ﻟﺎ ﺗُﻜﺜﺮ»، ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ، ﺝ ۶۶، ﺹ ۴۵۵، ﺡ ۳۶٫
 ( ۲) ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ، ﺝ ۲، ﺹ ۳۹۷، ﺡ ۲۳۸۵، ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻟﺄﺧﻠﺎﻕ، ﺝ ۱، ﺹ ۳۴۰، ﺡ ۱۰۹۹، ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ، ﺝ ۶۶، ﺹ ۴۵۵، ﺡ ۳۶٫
( ۳) ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ، ﺝ ۲، ﺹ ۳۹۸، ﺡ ۲۳۸۸ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﻋﻤّﺎﺭ، ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ، ﺝ ۶۶، ﺹ ۴۵۶، ﺡ ۳۹٫
 ( ۴)  ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﺝ ۶، ﺹ ۳۸۲، ﺡ ۲، ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ، ﺝ ۲، ﺹ ۳۹۷، ﺡ ۲۳۸۷، ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ، ﺝ ۶۶، ﺹ ۴۵۵، ﺡ ۳۸

کدمطلب:۹۷۱۲۱۸۵۳

نوشیدن زیاد آب؛ خوب یا بد؟

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *