نوشیدن زیاد آب؛ خوب یا بد؟ اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نوشیدن زیاد آب؛ خوب یا بد؟
نوشیدن زیاد آب؛ خوب یا بد؟

نوشیدن زیاد آب؛ خوب یا بد؟

با فاصله گرفتن مردم ما از فرامین معصومین علیه السلام و سبک زندگی اسلامی بیماری ها هم در جامعه بیشتر شده است. توجه داشته باشید که نوشیدن زیاد آب منشأ بسیاری از بیماری ها من جمله نزله و ام اس و…  می باشد.
نکته ای که هست یک عده می گویند پس چرا  پزشکان طب جدید می گویند زیاد آب بنوشید، چرا در تلویزیون سفارش می کنند به نوشیدن زیاد آب؟؟
شاید پاسخ در این نکته نهفته است که منابع طب جدید؛ اروپا و یهود است و نه احادیث معصومین علیهم السلام.
ملاک ما احادیث و معصومین علیهم السلام هستند.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
۱٫ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﻟﺎ ﺗُﻜﺜِﺮ ﻣِﻦ ﺷُﺮﺏِ ﺍﻟﻤﺎﺀِ؛  ﻓَﺈِﻧﱠﱠﻪُ ﻣﺎﺩﱠﱠﺓٌ ﻟِﻜُﻞﱢﱢ ﺩﺍﺀٍ. [۱]
 ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﺁﺏ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﻮﺵ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺮ ﺩﺭﺩﻯ ﺍﺳﺖ.
۲٫ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﻟَﻮ ﺃﻥﱠﱠ ﺍﻟﻨّﺎﺱَ ﺃﻗَﻠّﻮﺍ ﻣِﻦ ﺷُﺮﺏِ ﺍﻟﻤﺎﺀِ، ﻟَﺎﺳﺘَﻘﺎﻣَﺖ ﺃﺑﺪﺍﻧُﻬُﻢ. [۲]
 ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻡْ ﻛﻤﺘﺮ ﺁﺏ ﻣﻰ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ، ﺑﺪﻥ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ.
۳٫ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﻣَﻦ ﺃﻗَﻞﱠﱠ ﻣِﻦ ﺷُﺮﺏِ ﺍﻟﻤﺎﺀِ، ﺻَﺢﱠﱠ ﺑَﺪَﻧُﻪُ. [۳]
ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻤﺘﺮ ﺁﺏ ﻣﻰ ﻧﻮﺷﺪ، ﺗﻨﺪﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ.
 ۴٫ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﺃﻗﻠِﻞ ﻣِﻦ ﺷُﺮﺏِ ﺍﻟﻤﺎﺀِ؛ ﻓَﺈِﻧﱠﱠﻪُ ﻳَﻤُﺪﱡﱡﻛُﻞﱠﱠ ﺩﺍﺀٍ، ﻭَ ﺍﺟﺘَﻨِﺐِ ﺍﻟﺪﱠﱠﻭﺍﺀَ ﻣﺎ ﺍﺣﺘَﻤَﻞَ ﺑَﺪَﻧُﻚَ ﺍﻟﺪّﺍﺀَ.[۴]
ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﻛﻤﺘﺮ ﺁﺏ ﺑﻨﻮﺵ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﺭﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﻛﺸﺪ. ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺖ ﺗﺎﺏ ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﭙﺮﻫﻴﺰ.

منابع:
 ( ۱) ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﺝ ۶، ﺹ ۳۸۲، ﺡ ۴، ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ، ﺝ ۲، ﺹ ۳۹۷، ﺡ ۲۳۸۴، ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻟﺄﺧﻠﺎﻕ، ﺝ ۱، ﺹ ۳۴۰، ﺡ ۱۰۹۸ ﻭ ﻓﻴﻬﻤﺎ« ﺇﻳّﺎﻙ ﻭ ﺍﻟﺈﻛﺜﺎﺭ» ﺑﺪﻝ« ﻟﺎ ﺗُﻜﺜﺮ»، ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ، ﺝ ۶۶، ﺹ ۴۵۵، ﺡ ۳۶٫
 ( ۲) ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ، ﺝ ۲، ﺹ ۳۹۷، ﺡ ۲۳۸۵، ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻟﺄﺧﻠﺎﻕ، ﺝ ۱، ﺹ ۳۴۰، ﺡ ۱۰۹۹، ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ، ﺝ ۶۶، ﺹ ۴۵۵، ﺡ ۳۶٫
( ۳) ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ، ﺝ ۲، ﺹ ۳۹۸، ﺡ ۲۳۸۸ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﻋﻤّﺎﺭ، ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ، ﺝ ۶۶، ﺹ ۴۵۶، ﺡ ۳۹٫
 ( ۴)  ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﺝ ۶، ﺹ ۳۸۲، ﺡ ۲، ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ، ﺝ ۲، ﺹ ۳۹۷، ﺡ ۲۳۸۷، ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ، ﺝ ۶۶، ﺹ ۴۵۵، ﺡ ۳۸

کدمطلب:۹۷۱۲۱۸۵۳

نوشیدن زیاد آب؛ خوب یا بد؟

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *