نوشیدن زیاد آب؛ خوب یا بد؟

با فاصله گرفتن مردم ما از فرامین معصومین علیه السلام و سبک زندگی اسلامی بیماری ها هم در جامعه بیشتر شده است. توجه داشته باشید که نوشیدن زیاد آب منشأ بسیاری از بیماری ها من جمله نزله و ام اس و…  می باشد.
نکته ای که هست یک عده می گویند پس چرا  پزشکان طب جدید می گویند زیاد آب بنوشید، چرا در تلویزیون سفارش می کنند به نوشیدن زیاد آب؟؟
شاید پاسخ در این نکته نهفته است که منابع طب جدید؛ اروپا و یهود است و نه احادیث معصومین علیهم السلام.
ملاک ما احادیث و معصومین علیهم السلام هستند.
????????
1.ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﻟﺎ ﺗُﻜﺜِﺮ ﻣِﻦ ﺷُﺮﺏِ ﺍﻟﻤﺎﺀِ؛  ﻓَﺈِﻧﱠﱠﻪُ ﻣﺎﺩﱠﱠﺓٌ ﻟِﻜُﻞﱢﱢ ﺩﺍﺀٍ. [1]
 ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﺁﺏ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﻮﺵ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺮ ﺩﺭﺩﻯ ﺍﺳﺖ.
2.ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﻟَﻮ ﺃﻥﱠﱠ ﺍﻟﻨّﺎﺱَ ﺃﻗَﻠّﻮﺍ ﻣِﻦ ﺷُﺮﺏِ ﺍﻟﻤﺎﺀِ، ﻟَﺎﺳﺘَﻘﺎﻣَﺖ ﺃﺑﺪﺍﻧُﻬُﻢ. [2]
 ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻡْ ﻛﻤﺘﺮ ﺁﺏ ﻣﻰ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ، ﺑﺪﻥ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ.
3.ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﻣَﻦ ﺃﻗَﻞﱠﱠ ﻣِﻦ ﺷُﺮﺏِ ﺍﻟﻤﺎﺀِ، ﺻَﺢﱠﱠ ﺑَﺪَﻧُﻪُ. [3]
ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻤﺘﺮ ﺁﺏ ﻣﻰ ﻧﻮﺷﺪ، ﺗﻨﺪﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ.
 4.ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﺃﻗﻠِﻞ ﻣِﻦ ﺷُﺮﺏِ ﺍﻟﻤﺎﺀِ؛ ﻓَﺈِﻧﱠﱠﻪُ ﻳَﻤُﺪﱡﱡﻛُﻞﱠﱠ ﺩﺍﺀٍ، ﻭَ ﺍﺟﺘَﻨِﺐِ ﺍﻟﺪﱠﱠﻭﺍﺀَ ﻣﺎ ﺍﺣﺘَﻤَﻞَ ﺑَﺪَﻧُﻚَ ﺍﻟﺪّﺍﺀَ.[4]
ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﻛﻤﺘﺮ ﺁﺏ ﺑﻨﻮﺵ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﺭﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﻛﺸﺪ. ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺖ ﺗﺎﺏ ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﭙﺮﻫﻴﺰ.

[box type=”note”] منابع: [/box]

 ( 1) ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﺝ 6، ﺹ 382، ﺡ 4، ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ، ﺝ 2، ﺹ 397، ﺡ 2384، ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻟﺄﺧﻠﺎﻕ، ﺝ 1، ﺹ 340، ﺡ 1098 ﻭ ﻓﻴﻬﻤﺎ« ﺇﻳّﺎﻙ ﻭ ﺍﻟﺈﻛﺜﺎﺭ» ﺑﺪﻝ« ﻟﺎ ﺗُﻜﺜﺮ»، ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 66، ﺹ 455، ﺡ 36.
 ( 2) ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ، ﺝ 2، ﺹ 397، ﺡ 2385، ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻟﺄﺧﻠﺎﻕ، ﺝ 1، ﺹ 340، ﺡ 1099، ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 66، ﺹ 455، ﺡ 36.
( 3) ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ، ﺝ 2، ﺹ 398، ﺡ 2388 ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﻋﻤّﺎﺭ، ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 66، ﺹ 456، ﺡ 39.
 ( 4)  ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﺝ 6، ﺹ 382، ﺡ 2، ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ، ﺝ 2، ﺹ 397، ﺡ 2387، ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﺄﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 66، ﺹ 455، ﺡ 38

کدمطلب:97121853

[divider]

نوشیدن زیاد آب؛ خوب یا بد؟

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا