نکاتی درباره کاشت برنج

نکاتی درباره کاشت برنج

? نکاتی مهم منقول از کتاب #مفاتیح_الارزاق قانون زراعت برنج قسمت اول

⚪️ چگونگی تقویت کردن زمین برای برنج کاری

⚪️ این را باید دانست که برنج در داخل شلتوک می باشد و یا مغزشلتوک است که پوست آن را با دستگاهی که در شمال به آن پادنگ می گویند جدا می کنند و یا باسنگ و همراه نمک می کوبند و دانۀ برنج بدست می آید. هر چه دسته و پادنگ ونمک بیشتری به برنج برسد و برنج سفیدتر شود، برنج آن بهتر می شود.

⚪️ خلاصه این که شلتوک را می کارند و برنج به دست می آید، البته ازکشاورز مطمئنی نقل شده که، وقتی به صورت ضروری و فوری خواستیم زراعت کنیم، شلتوک نبود، همان برنج راکاشتیم و محصول را برداشت کردیم.

⚪️ بیشتر افرادی که دراین کار بودند این صحبت را تصدیق کردند. امابه شرط آن که زمان پوست کندن برنج و جدا ساختن آن از شلتوک به هیچ عنوان صدمه و آسیبی به پوشت نازک آن نرسیده باشد و اِلّا امکان سبز شدن ندارد.

⚪️ خلاصه این که شلتوک انواع مختلفی دارد وزراعتی است گرمسیری، مخصوصاً نوع چنپای(برنج صدری) مرغوب تر و لطیف تر از انواع دیگر است. اگر در هوای معتدل کشت نمایند و سرموقع باشد محصول خوب می شود. ولی درمناطق سردسیری بهتر به عمل می آید.

⚪️ اگر بخواهند درمناطق سرد کشت کنند، باید درآب آن فکری اندیشه کنند که سرمای آب کم شود مثلاً برای زراعت آن زمینی رامعین کنند که ازمنبعی که آب قرار است به زمین برسدفاصله داشته باشد تا آب بخواهد این مسافت را گطی کند کمی گرم شود.

⚪️ درگیلان و بعضی مناطق که نگرانی کمبود آب درتابستان را دارند، استخر درست می کنند. در زمستان استخر را پر از آب می کنند و این آب رابرای تابستان ذخیره می کنند و زمان کم آبی از آن نیز استفاده می کنند.

⚪️ زمین زراعت برنج باید سیاه رنگ و بدون هیچ ریگ و سنگی باشد، و هموار و مسطح باشد و آری ازهرگونه خار و خاشاک. اگر زمین کم قوت بود، از کود های تقویت کننده یا کشت شبدریا از گیاهی به نام مهک که (گیاهی است که در زیرخاک می گذارند تا خاک را سست و پوسیده کند) با دادن آب چلّه، به طریقی که بعد گفته خواهدشد، تقویت می نمایند.

⚪️ به شرط دادن آب چلّه، هر ساله یک قطعه زمین راسه الی چهار سال روی هم و متوالی زراعت می کنند. بعد جای آن را یک یا دو سال گندم و ذرت می کارند، برکت ومحصول فراوان می دهد پس از آن از چیزهای تقویت کنندۀ شلتوک استفاده می کنند.

⚪️ اگر زمین هموار و صاف نبود، آب همواره در زمین نمی ماند واگر خار و خاشاک داشته باشد بر شلتوک غلبه می کند و آن را تباه و خراب می کند. اگر چه آبی که در زمین جاری است

⚪️ و به شلتوک می رسد، اکثر گیاه ها را می برد و زمین را تمیز و پاک از خار و خاشاک می کند و اِلّا باید گیاه هرز را قطع کنند و آب باید به صورت هموار در آن مزرعه جاری باشد.

⚪️ حد و حدود مرزهای کرت ها و قطعات زمین مزرعه باید بلند باشد که آب گیرۀ زیاد داشته باشد. سرهای شلتوک ها باید از آب بیرون باشد و اگر زمانی آب زیاد شود و یا توسط بارش باران روی شلتوک ها را آب بگیرد و تا زمان زیادی زیر آب باقی بماند آنها را خراب و تباه می کند.

⚪️ اگر آب در مزرعۀ شلتوک جاری نباشد و گذر نکند و ثابت بماند، متعفن می شود و به شلتوک ضرر می زند و برای شلتوک آب گرم و ملایم مناسب است، مگر در شدت و حدت گرما باشد که اگر چند روز آب سرد به مزرعه برسانند ضرری نخواهد داشت.

⚪️ در هندوستان شلتوک را با آب باران آبیاری می کنند، همیشه سر گیاه و خوشه های شلتوک از آب بیرون است و هیچ نگرانی از رسیدن آسیب وجود ندارد، تا هر زمانی که بخواهند برداشت کنند.

⚪️ اگر احیانا در بعضی زمین های گود و کنارهای دریا، آب طغیان کند و گیاه را غرق در آب نماید و به زودی گیاه از آب بیرون نیاید، محصول پوسیده و فاسد می شود و زمانی که محصول شلتوک به رشد کامل رسید و زمان برداشت و درو که شد،

⚪️ اطراف مزرعه را می بندند که آب در مزرعه بماند و بیرون نرود، و شلتوک ها را از ساقه درو می کنند و پایین ساقه را می گذارند بماند، که اگر آب را قطع کنند، شلتوک باقی مانده در آب بریزد و فاسد شود.)

⚪️ کود ریختن در زمین های نیکو را برای زرع شلتوک در نظر می گیرند، قبل از شخم زدن، به فاصلۀ سه زرع یک صد و سی گرم کود کهنه شدۀ گاو یا گوسفند می ریزند و در زمین پهن می کنند و بعد شروع به شخم زدن می کنند.

⚪️ هرگاه کود کبوتر در زمین استفاد کنند، به علت گرما و قوت بیش از حد آن با کودهای دیگر کمی کبوتر و بیشتر از کودهای دیگر مخلوط می کنند و در مزرعه می ریزند.

✍️ مفاتیح الارزاق ج2; صفحه ی 748

منبع:برگرفته از سایت جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران     

ا


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا