نکته های شنیدنی: بروج دوازده گانه

 بروج دوازده گانه

در تقسیم بندی نجومی، فلک به دوازده قسمت تقسیم شده است که به هر قسمت یک برج گفته می شود.هر برج ویژگی های نجومی خاص خود را دارد. برج دوازده گانه خود به چهار قسمت سه تایی تقسیم میشوند که به ترتیب عبارتند از:
بروج ربیعیه ( بهاری) شامل ۳ برج حمل”، “ثور” “جوز ا”؛ ابتدای بروج ربیعیه طول روز و شب مساوی است و کم کم شب ها کوتاهتر و
روزها بلندتر می شود.
نهایت طولانی روز و کوتاهی شب و گرمی هوا در ابتدای سرطان، است که به آن روز با حورا” میگویند بروج صیفیه (تابستانی) شامل “سرطان”، “اسد” و “سنبله” است. در این
بروج هوا در شدت گرمی وبه تدریج از طول روز کاسته میشود وشب ها بلند می شوند. از برج سنبله کم کم هوا رو به سردی می گذارد. بروج خریفی شامل “میزان”، عقرب” و “قوس” است. در ابتدای برج میزان طول روز و شب مساوی می شود و کم کم به طول شب افزوده می شود و از گرمی هوا کاسته می شود تا در ابتدای جدی که نهایت طول شب و کوتاهی روز و سردی هوا است و به آن شب یلدا می گویند.
بروج شتائی شامل ” جدی”، “ذلو” و”حوت” است. در این بروج کم کم از طول شب کاسته شده، روزها بلند می شوند و هوا بسیار سرد می شود تا به ابتدای حمل برسدکه در آن شب و روز با هم، مساوی شده، هوا معتدل می شود (خلاصه الحکمه جلد 1ص397)

کد مطلب: 960908 4pc

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا
بستن