نکته های شنیدنی: تنقیه – بخش هفتم

انواع ترکیبی حقنه

?نکته های شنیدنی?

#انواع_ترکیبی_حقنه

?دردهای مفاصل و عرق النساء

باید به اجزاء آن ادویه ملطفه مانند عاقرقرحا ، زنجبیل ، بیخ کبر، حاشا و مسهل های مفاصل مانند سورنجان و ماهی زهره اضافه نمایند .

?اخلاط سوداوی

در طبیخ باید مسهل های سودا مانند افتیمون ، اسطو خدوس ، بادرنجبویه و بسفایج اضافه کنند .

?کرم روده ها

در این مورد باید ادویه هایی که سبب کشتن کرم ها می شود مانند بیخ توت ، آب برگ شفتالو ، پوست انار ،تربد و ملح هندی به تنهایی یا همراه با روغن زیتون به حقنه اضافه نمایند .

?برودت یا سردی رحم

این نوع حقنه هم از طریق دُبُر (مقعد ) و هم از طریق قُبُل (واژن) انجام می شود. برای انجام آن از ادویه عطری مخصوص برای رحم سرد یعنی ادویه ملطفه ملینه مانند اشنه ، سنبل الطیب و نمام و روغنهایی مانند روغن نرجس .بادام تلخ . بزر کتان . زیت و روغن گاو استفاده می شود . همچنین میعه سایله و مقل ارزق استعمال می شود.

?ورم سردکلیه و مثانه

برای درمان این بیماریها باید از ادویه ای که جهت درمان سردی رحم ذکر شد همراه با لعاب های گرم مانند لعاب حُلبه و بزر کتان استفاده کرد .

?قولنج بادی

برای این حقنه فقط از روغنهای کاسر ریاح یا بادشکن مانند سداب . روغن زنبق. نرگس و سوسن با جند بید ستر باید استفاده شود.

? منبع:اقدامات پرستاری سنتی ، اعمال یداوی ص ۷۳.

کدمطلب:970312  7pc

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا