نکته های شنیدنی: مار گزیدگی - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: مار گزیدگی
نکته های شنیدنی: مار گزیدگی

نکته های شنیدنی: مار گزیدگی

#سموم_گزشها

??مار گزیدگی

?نافع است برای گزش مار اول اینکه بالای موضع را محکممم ببندند یا اگر افعی گزیده موضع را قطع کنند

بعد از آن خوردن شیر و شراب صرف

و خوردن روغث گاو و عسل که باهم خوب گرم کرده باشند چند مرتبه مفیداست

و گذاشتن محجمه بر موضع گزیده شده و ضماد نمایند بعد از آن با پیاز کوبیدت

?دارویی مجرب جهت گزش مار:

جند بیدستر و مر و فلفل و زرنیخ سرخ از هر یک نیم درم

تخم شبت ده درم با میفختج معجون ساخته ، مثل جوز و کمتر و بیشتر به قدر احتیاج و مناسب سن بنوشند.

?و صفت تریاقی که مجرب است:

فلفل سفید و قورقاشرا و فرنجمشک و بذرالبنج از هر کدام پنج درم ،زراوند طویل و جنطیاتا و پیاز عنصل و جدوار و زعفران از هر کدام چهار درم ، حب الغار و افیون و مر صاف از هر یک هفت درم و سنبل عاقرقرحاو جند بیدستر از هر کدام یک درم با سه برابر ادویه عسل سرشته و معجون سازند.

? تریاقی دیگر جهت گزش افعی؛شونیز یک جزء فلفل یک جزء زراوند مدحرج و جند بیدستر از هر کدام ربع جزء به عسل معجون سازند و قدر یک جوز طلا نمایند

و نفع مبکند آشامیدن یک رطل از شیره کرنب با دو رطل نبیذ و یا خوردن ۳درهم سلیخه با ماءالعسل

و خوردن عدس نافع است بسیار البته بعد از آنکه موضع را به قطران مالیده باشند

و آشامیدن چهار وقیه سرکه جوشانیده و آشامیدن آب برگ شفتالو و آب مرزنجوس و فلفل و سداب و حلتیت باشراب

و آشامیدن پوست زراوند مدحرج سه درهم و باچهار اوقیه سرکه گرم کرده و همچنین خوردن تخم یونجه باندازه سه کفلمه که روی آن سرکه نوشیده شود.

???وهیچ چیز جهت گزش افعی نافعتر از تریاق الافاعی اگر در دسترس باشد نیست.

پی نوشت: کرنب:کلم سنگ کلم قمری

قور قاشرا:فقط در تحفه این اصطلاح آمده و معنی آن یافت نشد

میفختج:دوشابی که انقدر جوشیده و قوام آمده

محجمه:محل حجامت،شاخ حجامت،شیشه حجامت

شراب صرف:شراب خالص و محض

منبع: تحفه سلیمانیه ص۲۱۲

کد مطلب: ‌۹۶۰۹۱۲ ۱۱pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *