نکته های شنیدنی: مار گزیدگی

#سموم_گزشها

??مار گزیدگی

?نافع است برای گزش مار اول اینکه بالای موضع را محکممم ببندند یا اگر افعی گزیده موضع را قطع کنند

بعد از آن خوردن شیر و شراب صرف

و خوردن روغث گاو و عسل که باهم خوب گرم کرده باشند چند مرتبه مفیداست

و گذاشتن محجمه بر موضع گزیده شده و ضماد نمایند بعد از آن با پیاز کوبیدت

?دارویی مجرب جهت گزش مار:

جند بیدستر و مر و فلفل و زرنیخ سرخ از هر یک نیم درم

تخم شبت ده درم با میفختج معجون ساخته ، مثل جوز و کمتر و بیشتر به قدر احتیاج و مناسب سن بنوشند.

?و صفت تریاقی که مجرب است:

فلفل سفید و قورقاشرا و فرنجمشک و بذرالبنج از هر کدام پنج درم ،زراوند طویل و جنطیاتا و پیاز عنصل و جدوار و زعفران از هر کدام چهار درم ، حب الغار و افیون و مر صاف از هر یک هفت درم و سنبل عاقرقرحاو جند بیدستر از هر کدام یک درم با سه برابر ادویه عسل سرشته و معجون سازند.

? تریاقی دیگر جهت گزش افعی؛شونیز یک جزء فلفل یک جزء زراوند مدحرج و جند بیدستر از هر کدام ربع جزء به عسل معجون سازند و قدر یک جوز طلا نمایند

و نفع مبکند آشامیدن یک رطل از شیره کرنب با دو رطل نبیذ و یا خوردن 3درهم سلیخه با ماءالعسل

و خوردن عدس نافع است بسیار البته بعد از آنکه موضع را به قطران مالیده باشند

و آشامیدن چهار وقیه سرکه جوشانیده و آشامیدن آب برگ شفتالو و آب مرزنجوس و فلفل و سداب و حلتیت باشراب

بیشتر بخوانید:  نکته های شنیدنی:ییماری های گوش (بخش پنجم)

و آشامیدن پوست زراوند مدحرج سه درهم و باچهار اوقیه سرکه گرم کرده و همچنین خوردن تخم یونجه باندازه سه کفلمه که روی آن سرکه نوشیده شود.

???وهیچ چیز جهت گزش افعی نافعتر از تریاق الافاعی اگر در دسترس باشد نیست.

پی نوشت: کرنب:کلم سنگ کلم قمری

قور قاشرا:فقط در تحفه این اصطلاح آمده و معنی آن یافت نشد

میفختج:دوشابی که انقدر جوشیده و قوام آمده

محجمه:محل حجامت،شاخ حجامت،شیشه حجامت

شراب صرف:شراب خالص و محض

منبع: تحفه سلیمانیه ص212

کد مطلب: ‌960912 11pc

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا
بستن