چهار مربای تقویت کننده نیروی جنسی اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / آشپرخانه / چهار مربای تقویت کننده نیروی جنسی

چهار مربای تقویت کننده نیروی جنسی

#چهار_مربای_تقویت_کننده_نیروی_جنسی

۱ ) مربای شقاقل:

شقاقل تازه را در آب خیسانند یک شبانه روز (روی آن آب بریزند ویک شبانه روز دیگ را به آب تازه خیسانند)، بعد از آن پوست کن کنند و بجوشانند تا به قوام آید و در ظرفی کنند و بعد از چهل روز تناول کنند. باه را قوت دهد و نعوظ تمام آورد و مثانه را سود دارد.

۲ )مربای بالنگ:

پوست ترنج را در دیگ کنند و به آب بجوشانند تا پخته شود و بعد از آن بیرون آورند وبفشارند و عسل صاف بر سر آن کنند و به آتش نرم بجوشانند تا به قوام آید و اگر به قند خواهند، همچنین؛ اما مربای هلیله، بالنگ، شقاقل، زردک، زنجفیل و گردکان به عسل بهتر باشد و مربای تمر هندی، آلو، سیب و امثال اینها به قند بهتر باشد. معده را قوت دهد و باه را زیاده کند.

۳ )مربای زردک (هویج زرد، کزر):

زردک بزرگ را با پوست بخراشند و پاره پاره کنند و میان آن را بیندازند و در عسل و آب بجوشانند تا پخته شود و بعد از آن بیرون آورند و در عسل اندازند و اندکی جوش دهند و در ظرفی کنند و بعد از چهل روز تناول نمایند. باه را قوت دهد، سینه را نرم کند و پشت (کمر) را محکم سازد.

۴ )مربای زنجبیل:

کلیه و مثانه را قوت دهد و باه را زیاده کند و قوت مجامعت ببخشد و معده ی سرد را مفید و مقوی هاضمه و ملینه آن مجفف رطوبات است.زنجبیل های درشت، رسیده و بی ریشه را پوست کنده، مقدار سه چهار ساعت در آب آهک بگذارند، بعد خوب بشویند و در آب خالص جوش دهند تا پخته گردد، آنگاه شیره قند یا نبات یا عسل صاف کرده، مخلوط کنند و جوش دهند تا قوام آید، بعد داخل شیشه نگاه دارند.

?منبع : رفع ناتوانی مقاربتی و گنجینه داروهای جنسی، محمد مهران فر، صفحه۱۱۱

کدمطلب:۹۷۰۹۱۱  ۱۷PC

چهار مربای تقویت کننده نیروی جنسی

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *