استرخاء رحم 

? نکته های شنیدنی ?

#استرخاء_رحم

(خارج شدن رحم از فرج)

? یکی از عوارض شایع پس از زایمان استرخاء یا پایین آمدن رحم از جای خود است. استرخاءونتوء رحم پس از حمل معملاً به دلایل زیر صورت می گیرد:

-کشیدن مشیمیه در عسر ولادت توسط قابله.

-مرگ جنین داخل شکم و جذب مواد فاسد توسط رحم که موجب کاهش قوه ماسکه رحم می شود.

-استرخاء رباطات رحم که موجب استرخاء رحم می شود.

-شدت زایمان یا عسر ولادت.

-جنین بزرگ و سنگین وزن باشد.

-ولادت سریع انجام گردد.

-وجود رطوبات مرخیه فراوان در رحم.

 

✳ علاج:

با توجه به اسباب استرخاء صورت می گیرد. در دوران حبل(بارداری) با بستن شکم،تقویت رحم و تعدیل حرکات می توان پیشگیری نمود.پس از زایمان نیز در صورت ایجاد نتوء باید در رفع آن اقدام نمود با:

-استفراغ مواد از روده ها با انجام حقنه های لینه که فشار روی رحم کمتر شود.

-استفاده از مدرات بول برای خالی کردن مثانه که فشار روی رحم نیاید.

-دوری از عطسه،سرفه های شدید،حرکات تند وجستن،بارگران برداشتن.

-زن به پشت بخوابد وسر رابه عقب برده و پائین تنه را بالاتر ببرد و ران ها و زانوها را به هم نزدیک کرده فشار دهد.

-روی شکم روغن گل سرخ نیم گرم مالیده شود و فتیله ای از پشم تهیه نموده دور آن را پارچه ای نازک بسته در عصاره قرط و طرانیث خیسانده و به خمر آغشته نمود مدتی در رحم قراردهد. سه روز یک بار تعویض گردد.

-اسفنجی را به سرکه وآب آغشته نموده از بیرون زیر شکم بگذارند.

-قرار دادن محاجم ناری بزرگ در پشت،زیر شکم و پهلو.

-بوئیدن اشیاء طیبه موجب تمایل رحم به بالا می شود.

-نشستن در آبزن های قابض مثل اذخر،پوست انار،عفص،جفت بلوط،سماق برگ زیتون،عوسج،جوز سرو،مورد تازه.

-قرار دادن ضمادهای تهیه شده از هسته تمر پودر شده،سویق،جو،عدس،عفص،پوست انار همراه سکنجبین در زیر شکم و کمر.

-پارچه کتانی را در جوشانده اقاقیاء،عصازه لحیه التیس یا عفص قرار داده روی عانه بگذارند.

-اقاقیا،مر،کندر،لادن،گلنار،آس،گل سرخ،عدس مقشور، عفص را به مقدار مساوی با آب عفص مخلوط کرده و پشمی را به آن ها آغشته نموده در روغن آس قرار داده حمول کنند.اگر با این ادویه دچار حکه(خارش) شده،ورق عوسج،برگ انار،عدس مقشر را باشکر سرخ مخلوط نموده حمول نمایند.

-اگر با وجود تدابیر رحم،سرجای خودش برنگردد. در نتوء کامل که رحم کاملاً از بدن خارج شده است، تنها علاج خارج کردن رحم از بدن زن است.

[box type=”note”]? منبع: باروری و بارداری در پزشکی ایرانی،تالیف سودابه بیوس،ص ۲۰۸ و ۲۰۹.[/box]

کدمطلب:‌970321  7pc‌ ‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا